Obavijest o završetku upisa u ljetni semestar akademske godine 2020./2021.

Upisi predmeta u ljetni semestar u akademskoj 2020./2021. godini su završili 01. ožujka 2021. godine.
 
Molimo studente da u studomatu provjere sljedeće: 
  • jesu li  upisani svi glavni i izborni predmeti pripadajuće  godine,
  • jesu li  ponovo upisani svi predmeti ljetnog semestra nakon 4. (komisijskog) pada,
  • jesu li  ponovo upisani predmeti za koje student u ljetnom semestru nije stekao uvjet za polaganje,
  • jesu li  upisani strani jezici,
  • hoće li  student po završetku studija steći minimalno 300 ECTS bodova za završetak studija (odnosi se na studente 5. godine).
 
Ako uočite bilo kakve razlike ili nepravilnosti molimo vas da upit pošaljete na e-mail adresu referada@net.efzg.hr, najkasnije do petka 05. ožujka 2021. godine.
  
Svi studenti koji nisu obavili upis u ljetni semestar dužni su podnijeti molbu na Urudžbeni ured ili na e-mail fvalent@efzg.hr do 05. ožujka 2021. godine.
 
Nakon proteka navedenog roka upis u ljetni semestar neće biti moguć do iduće akademske godine.