Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Međunarodno bankarstvo

Predavač: prof.dr.sc. Alen Stojanović, doc.dr.sc. Jakša Krišto

Opis kolegija:  
Međunarodne bankovne institucije. Karakteristike i posebnosti međunarodnog bankarstva. Povijesni razvoj međunarodnog bankarstva. Suvremene promjene i izazovi u međunarodnom bankarstvu. Konkurencija, internacionalizacija, financijske inovacije, okrupnjavanje, vlasničko restrukturiranje, despecijalizacija, regulacija.  Međunarodno veleprodajno bankarstvo. Međunarodno maloprodajno bankarstvo. Tradicionalne i suvremene tehnike financiranja. Rizici u međunarodnom bankarstvu. Problemi u bankama i sistemske krize. Regulacija i nadzor međunarodnog bankarstva. Analiza poslovanja i uspješnosti izabranih međunarodnih banaka.