Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Međunarodne korporativne financije

Predavač: doc. dr. sc. Davor Zoričić, doc. dr. sc. Denis Dolinar

Opis kolegija:  
Razvoj financija. Profit vs novčani tok. Cilj poslovanja poduzeća. Problem agenata. Okruženje međunarodnih financija: internacionalizacija poslovanja i financija. Rizici međunarodnog poslovanja. Međunarodna financijska tržišta. Tržišta valuta. Valutni terminski ugovori i valutne opcije. Valutne i kamatne zamjene. Vrijednost i vrednovanje: vremenska vrijednost novca. Buduća i sadašnja vrijednost. Jednaki periodični iznosi. Utjecaj različitih kamatnih stopa. Ekonomska vrijednost. Rizik i neizvjesnost. Vrednovanje međunarodnih investicija. Upravljanje valutnim rizikom: Vrste valutnog rizika. Mjerenje i upravljanje ekonomskom izloženošću valutnom riziku. Mjerenje i upravljanje translacijskom izloženošću valutnom riziku. Upravljanje međunarodnim investicijama: tržišta kapitala. Trošak kapitala za strane investitore. Međunarodne portfolio investicije. Strategije nastupanja na stranim tržištima i izravne međunarodne investicije. Međunarodno budžetiranja kapitala: investicijski projekt. Postupak budžetiranja kapitala. Razdoblje povrata. Čista sadašnja vrijednost. Interna stopa profitabilnosti. Drugi kriteriji financijskog odlučivanja. Prognoza novčanih tokova. Specifičnosti međunarodnog budžetiranja kapitala. Međunarodno upravljanje obrtnim kapitalom.