Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Međunarodna makroekonomika

Predavač: prof.dr.sc. Boris Cota, prof.dr.sc. Josip Tica, doc. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić

Opis kolegija: 
 
Sekularna stagnacija. Zamka likvidnosti. Globalne neravnoteže. Bilanca plaćanja. Tekući račun i međunarodna neto investicijska pozicija. Održivost tekućeg računa. Vanjska prilagodba u malim i velikim ekonomijama. Hipoteza globalnog viška štednje. Fiskalni deficiti i neravnoteže tekućeg računa. Rikardijanska ekvivalencija. Integracija međunarodnog tržišta kapitala. Mobilnost kapitala. Pokriveni i nepokriveni kamatni paritet. Odrednice realnog tečaja. Makroekonomija vanjskog duga. Dužničke krize. Prilivi kapitala u tržišta u nastajanju. Monetarna politika i određivanje nominalnog deviznog tečaja. Fleksibilni tečaj. Fiksni tečaj. Fiskalni deficiti i tečaj.