Prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija
Ime i prezime
Mirjana Čižmešija
Kabinet
B-107
Telefon
Konzultacije
  • Utorak: 12:00 - 14:00
Biografija
EUROPASS CV (ENG)
EUROPASS CV (HRV)


Ime i prezime: Mirjana Čižmešija
Sadašnje zvanje: redoviti  profesor u trajnom zvanju
Akademski stupanj: doktor znanosti
Katedra: Statistika
Zaposlenje: Ekonomski fakultet - Zagreb
Adresa:  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J.F. Kennedyja 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon:  +385-1-2383-304
Fax: +385-1-2335-633
e-mail:  mcizmesija@efzg.hr


OBRAZOVANJE:

2001.   doktorat znanosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tema disertacije: Statističko-metodološka podloga konjunkturnih testova
1993.   magisterij znanosti,  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tema: Bayesov model odlučivanja s primjenom u marketingu
1990.   diplomirani ekonomist, smjer Financije, bankarstvo i osiguranje 

ZAPOSLENJA I IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA:

2019. -             Redovita profesorica u trajnom zvanju na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija
2014. -  2018.  Pročelnica Katedre za statistiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2013. -  2019.  Redovita  profesorica na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija
2009. -  2013.  Izvanredna profesorica na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija
2004. -  2009.  Docentica na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija
1990. -  2004.  Asistentica na Katedri za statistiku (Odjel za kvantitativne metode) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

USAVRŠAVANJE:

2019.  EFZG, prof. dr. sc. Joe Hair; "Partial Least Squares Structural Equation Modelling"
2018.  Joint United Nations Statistics Division, FGV, KOF Swiss Economic Institute and in collaboration with the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Rio de Janeiro, Brazil, "Big Data for Economic Statistics"
2017.  CIRET/KOF/WIFO, Wien, Austria,  "Economic tendency surveys and financing conditions"
2016.  Cass Business School, London, UK: "EViews Forecasting Summer School "
2015.  HDOI, Zagreb, "Neuronske mreže za predviđanje i klasifikaciju"
2011.  CIRET/KOF/HSE, Moscow, Rusia, "National Business Cycles in the Global World"
2010.  EFZG i Humboldt Universität zu Berlin, Zagreb, "High-Dimensional Data Analysis in Economics"
2009.  CIRET/KOF/GKI, Budapest, Hungary: Sentiment Indicators and the Current Crisis"
2005.  CES-Ifo, München, Germany: "Survey Data in Economics - Methodology and Applications"
2005.  Leeds Metropolitan University, Leeds, UK: "International Course in Staff Development"
2003.  Ekonomski i Filozofski fakultet u Zagrebu: "Seminar za unapređenje pedagoških znanja i vještina"


POZVANA PREDAVANJA:

2019.  Čižmešija, M. "Economic Sentiment in Quantitative analysis", 15th Internatiolan Symposium on Operational Research, SOR 19,  September 25-27, 2017, Bled, Slovenia.
2009.  Čižmešija, M. "Konjunkturni testovi EU i RH",  Diplomatska akademijia Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH. 


NAGRADE I PRIZNANJA:

2016.  Nagrada "Mijo Mirković" za znanstveni rad "European economic sentiment indicator: an empirical reappraisal" (autori:  Čižmešija, M, Sorić, P. i Lolić, I.)
2016.  Nagrada za najbolji rad "The challenges of estimating monthly national accounts data in Croatia" u sekciji "Special Session for Challenges of Official Statistics", ISCCRO 2016.
2012.  Nagrada "Mijo Mirković" za koautorstvo sveučilišnog udžbenika "Poslovna statistika".


ČLANSTVA U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA:

International Association of Survey Statisticans (IASS)
Centre for International Research on Economic Tendency Survey (CIRET)
Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI)
Hrvatsko statističko društvo (HSD)
Hrvatsko društvo ekonomista (HDE)

PROJEKTI:

2018. -       suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Ekonomski sentiment: statistički, politički, bihevioralni i medijski aspekti njegovog utjecaja na ekonomsku aktivnost“, voditelj doc. dr. sc. Petar Sorić, IP-2018-01-4189  
2018. suradnik na znanstvenom projektu "Bihevioralni aspekti (ne)uvođenja poreza na nekretnine u Republici Hrvatskoj", voditelj projekta doc. dr. sc. Petar Sorić, financiran od strane Sveučilišta u Zagrebu (potpore financiranju istraživanja)
2017. suradnik na znanstvenom projektu "Testiranje vremenske varijabilnosti koncepta racionalnih očekivanja", voditelj projekta doc. dr. sc. Petar Sorić, financiran od strane Sveučilišta u Zagrebu (potpore financiranju istraživanja)
2016. voditelj znanstvenog projekta "Indeks neizvjesnosti ekonomske politike: analiza uzročnosti" financiran od strane Sveučilišta u Zagrebu (potpore financiranju istraživanja)
2015. voditelj znanstvenog projekta "Medijski indeks ekonomske neizvjesnosti za hrvatsko gospodarstvo" financiran od strane Sveučilišta u Zagrebu (potpore financiranju istraživanja)
2014. -  2018.  VODITELJ znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost: "The role of economic sentiment in explaining macroeconomic trends: methodological improvements and new areas of application", projekt broj IP-11-2013-3858
2014. - 2017.  surandik na uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost: "Volatility measurement, modelling and forecasting", voditelj projekta doc. dr. sc. Josip Arnerić
2009.  suradnik na međunarodnom EU TEMPUS projektu "Fostering Enterpreneurship in Higher Education FoSentHE",  voditelj projekta prof. dr. sc. Marina Dabić
2008.  suradnika na znanstveno-istraživačkom projektu Instituta za javne financije, „Financiranje visokih učilišta: troškovi studija i školarine na visokim učilištima“, voditelj projekta doc. dr. sc. Anto Bajo
2008.  suradnik na međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva Trgovine Bosne i Hercegovine, Ekonomskog instituta iz Sarajeva i Inženjerskog Biroa iz Zagreba: "Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji BiH", voditelji projekta prof. dr. sc. Anto Domazet i dr. sc.  Mladen Mlinarević
2008.  suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, "Definiranje razvojnih prioriteta širih regija (NUTS 2), voditelj projekta prof. dr. sc. Vladimir Čavrak
2007. - 2013.  VODITELJ i glavni istraživač  znanstveno-istraživačkog  projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH : "Metodologija konjunkturnih istraživanja Europske unije i Republike Hrvatske", projekt broj 067-0000000-2496
2007. - 2013. suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: "Statističko modeliranje za povećanje konkurentnosti suvremenih organizacija", projekt broj 067-0161711-2483, voditelj projekta: prof. dr. sc. Ksenija Dumičić
2005. - 2006.  suradnik na internom znanstveno-istraživačkom  projektu  Ekonomskog fakulteta u Zagrebu: „Statistička metodologija konjunkturnih istraživanja zemalja Europske unije s implikacijama na istraživanja u Republici Hrvatskoj“,  voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Šošić
2005. - 2006.  suradnik na internom znanstveno-istraživačkom projektu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu:„Definiranje okvira marketinške strategije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu“ ,voditelj projekta: prof. dr. sc. Marija Tomšević Lišanin
2004. - 2005.  suradnik na internom znanstveno-istraživačkom projektu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu: "Statistička metodologija desezoniranja agregatnih makroekonomskih vremenskih serija", voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Šošić
2004. - 2005.  suradnik na internom znanstveno-istraživačkom projektu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu„Anketno istraživanje primjene metoda upravljanja financijskim rizicima u hrvatskim poduzećima", voditelj projekta: prof. dr. sc. Ksenija Dumičić
2005. suradnik na internom znanstveno - istraživačkom projektu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu: "Istraživanje uzroka niske stope magistriranja polaznika poslijediplomskih studija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, voditelj projekta prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin
2004. suradnik na internom znanstveno - istraživačkom projektu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu: "Definiranje marketinške strategije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu", voditelj projekta prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin
2001. - 2004.   vanjski suradnik na projektu Ministarstva financija RH  „Analiza konjunkturnih kretanja u Hrvatskoj“ , voditelj projekta: dr. sc. Amina Ahec – Šonje, Ekonomski institut Zagreb
1991. - 1995.  suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske „Kvantitativne metode u ekonomskoj teoriji i praksi“,  broj  5-02-263,  voditelj projekta : prof. dr. sc. Teodosije Vujković, Ekonomski fakultet - Zagreb
 

RECENZIJE KNJIGA I ZNANSTVENIH ČLANAKA:

Znanstvene knjige i udžbenici: 
Marasović, B., Pivac, S. i Kalinić, T. (2020) Aktuarska matematika, Split, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, ISBN: 978-953-281-084-4Šego, B., Gardijan, M. i Škrinjarić, T. (2018) Odabrana poglavlja matematičkih metoda za upravljanje financijskom imovinom, Zagreb, Ekonomski fakultet Zagreb, ISBN 978-953-346-061-1
Jurun, E. i Ratković, N.  (2017) Poslovna statistika s primjerima u Microsoft Excel-u, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split, Split, UDK 311.1(075.8), ISBN 978-953-281-078-3
Buković, D. (2013) Vrijeme je za gospodarstvo. Zagreb: Uvez. ISBN 978-953-57535-0-6
Pivac, S. (2011). Statističke metode: e-nastavni materijal, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
Pivac, S., Rozga, A. (2008) Statističke analize socioloških istraživanja, Split. Redak . UDK 311.1(075.8), ISBN 978-953-99193-9-7 
Pivac, S., Rozga, A. (2006) Statistika za sociološka istraživanja. Split. Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Split (Biblioteka Suvremena nastava), UDK 311.1(075.8), ISBN 953-7395-01-4 
Jurun, E., Pivac, S., Arnerić, J. (2006) Primijenjena ekonometrija 1, Kvantitativne financije. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split, UDK 330.43, ISBN 953-6024-85-3 

Znanstveni časopisi:
Recenzentica nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova za:
"Information Processing and Management"
"The World Economy"
"Quality & Quantity"
"European Journal of International Management (EJIM)"
"International Journal of Business and Finance Management Research (IJBFMR)",
"International Journal of Sport Management and Marketing (IJSMM)",
"Interdisciplinary Description of Complex Systems",
"Ekonomski pregled", 
"Ekonomska istraživanja", 
"Croatian Operational Research Review (CRORR)",
"EIZ Working Papers"
"Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu", 
"Poslovna izvrsnost" i
 "Tržište".
 

OSTALE AKTIVNOSTI:

2020. - danas   Vrednovateljica projektnih prijava znanstveno-istraživačkih projekata Slovačke zaklade za znanost (Slovak Research and Development Agency; Ministry of education, science, research and sport or the Slovak Republic),
2019. – 2023.   Članica Nadzornog odbora „Hrvatskog operatora tržišta energije“ (HROTE d.o.o)
2018. - danas   Članica Povjerenstva za upravljanje Programom suradnje s hrvatskim znanstvenicama u dijaspori „Znanstvena suradnja“ pri Hrvatskoj zakladi za znanost
2018.                Su-predsjedateljica i članica panela u postupku vrednovanja hrvatsko-švicarskih znanstveno-istraživačkih programa (Croatian-Swiss Research Programme, CSRP)
2018.               Članica znanstvenog odbora međunarodne konferencije "The 2st International Statistical Conference in Croatia - ISCCRO'8, 10-11.05.2018. 
2017. - danas  Pomoćna urednica časopisa Croatian Operational Research Review (CRORR).  
2016. - danas  Članica panela za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost
2016. -   2018. Vodilteljica preddipomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
2016. - danas  Članica uređivačkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS)   
2016. - danas  Članica znanstvenog odbora međunarodne konferencije "The 1st International Statistical Conference in Croatia - ISCCRO'6, 05-06.05.2016. 
2015. - danas  Članica uređivačkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa Croatian Operational Research Review (CRORR).
2011. -  2013.  Predsjednica radne skupine za izradu prijedloga integriranih sveučilišnih studija Poslovne ekonomije i Ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (odluka FV-a/31.05.2011.)
2011. -  2018.  Predsjednica Odbora za diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
2011.                autorica teksta za 11 pojmova u "Leksikonu marketinga",  urednik prof. dr. sc. Jozo Previšić, Ekonomski fakultet Zagreb, ISBN 978-953-6025-39-8
2010.  - 2018.  Predsjednica povjerenstva za dodjelu nagrade "Gorazd Nikić"
2008.  - 2015.  Koordinatorica za studente s invaliditetom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2008.  - 2012.  Suorganizatorica i sudionica na četiri konferencije/radionice o studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Zagrebu
2008./2009.     Predavač na predmetu "Statistika" na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
2007. -   2011. Predavač  i predsjednik ispitnog povjerenstva u sklopu obrazovnog programa za stjecanje stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i ovlaštenog  upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih aktivnosti (HANFA), predmet: "Statističke metode i analize"
2002. - 2018.   Voditeljica Centra za poslovna istraživanja Privrednog vjesnika, Zagreb
2002. - 2018.   Stalna suradnica na projektu Privrednog vjesnika i Hrvatske gospodarske komore "Konjukturni testovi RH" i autorica nekoliko desetaka stručnih članaka s kvartalnim analizama rezultata konjunkturnih testova PV-a
2001.  -            u više mandata članica Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i članica njegovih odbora: Odbor za udžbenike, Odbor za unapređenje studija  i Odbor za doktorate.


MEĐUNARODNE ZNANSTVENE KONFERENCIJE:

2019.    26th CROMAR Congress "Looking forward: Marketing from past to future", 12-13 December 2019, Zagreb, Croatia,
             15th Internatiolan Symposium on Operational Research, SOR 19,  September 25-27, 2017, Bled, Slovenia,
              2nd International Research Conference on Management, Leadership & Social Science, IRCMALS 2019, February 23-24, 2019, Bangkok, Thailand,
2018.     34th CIRET Conference "Economic Tendency Surveys and Economic Policy",   September 12-15, 2018, Rio de Janeiro, Brazil,
             17th International Conference on Operational Research KOI 2018, September 26-28, 2018, Zadar, Croatia,
2017.     14th International Symposium on Operational Research SOR 17,  September 27-29, 2017, Bled, Slovenia,
              6th International Conference on Global Research Issues in Social Sciences, Management and Applied Business, GRSMAB-MARCH-2017, March 2-3, 2017, Cape Town, South Africa
2016.     1st  International Statistical Conference in Croatia ISCCRO, May 05-06, 2016. Zagreb, Hrvatska
              2nd International Conference on Business Management and Economics ICBME, February, 19-20, 2016, Colombo Sri Lanka
              33th CIRET Conference "Economic Tendency Surveys and Economic Policy", September 14-17, 2016, Copenhagen, Denmark
              16th International Conference on Operational Research, September 27-29, 2014, Osijek, Croatia (dva rada)
2015.     13th International Symposium on Operational Research SOR 15,  September 23-25, 2015, Bled, Slovenia (dva rada), 
             17th International Conference on Qualitative and Quantitative Economics (ICQQE), August, 27-28, 2015, Pariz, France
             4h International Conference on Business and Economic Development (ICBED), March 30-31, 2015, New York, USA,
2014.    15th International Conference on Operational Research, September 24-26, 2014, Osijek, Croatia,
             11th International CIRCLE Conference for Consumer Behaviour and Retailing Research, April 23-26, 2014, Manchester, UK,
              ICBEMS 2014 - International Conference on Business, Economics and Management Sciences, March 27-28, Madrid, Spain,
2013.    XXVI EURO / INFORMS: 26th European Conference on Operational Research,  July 1-4, 2013, Rome, Italy,
               6th International Conference on Information Technology ICIT 2013,  May 8-10, 2013, Amman, Jordan,
2012.    14th International Conference on Operational Research KOI 2012,  September 26 - 28, 2012, Split, Croatia,
              25thEuropean Confeence on Operational Research (EURO XXV), July 8-11, Vilnius, Lithuania,
2011.   11th International Symposium on Operational Research SOR '11,  September 28-30, 2011, Dolenjske Topice, Slovenia (dva rada), 
              58th  world statistics Congress of the International Statistical Institute, 21st-26th August 2011, Dublin, Ireland,
              EBES 2011(Euroasia Business and Economics Society) Conference, October 13-15, 2011, Zagreb, Croatia,
2010.   13th International Conference on Operational Research KOI 2010,  September 29 -  October 01, 2010, Split, Croatia,
2009.    10th International Symposium on Operational Research SOR '09,  September 23-25, 2009,Nova Gorica, Slovenia,
              EBES 2009 (Euroasia Business and Economics Society) Conference, June 1-2 2009, Istanbul, Turkey,
              8thIntrnational Conference of the Japan Economic Policy Association JEPA 2009, November 28 - 29, 2009, Tokyo, Japan, 
2008.    4th International Conference An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Enterpreneurship, June 11-14, 2008, Cavtat, Croatia,
              8th International Conference on Operations Research ICOR 2008, February 25-29, 2008, Havana, Cuba,
             12th International Conference on Operational Research KOI 2008,   September 24 - 26, 2008,Pula, Croatia (dva rada),
2007.   9th International Symposium on Operational Research SOR '07, September 26-28, 2007, Nova Gorica, Slovenia,
             56th Session of the International Statistical Institute, 22-29 August, 2007. Lisabon, Portugal,
             6th International Symposium Economy & Business - Economic Development and Growth, September 10-14, 2007, Bourgas, Bulgaria,
2006.   21th European Conference on Operational Research, Euro XXI- 2006, July 2-5, 2006, Reykjavik, Iceland
             11th International Conference on Operational Research KOI 2006, September 27-29, 2006, Pula, Croatia,
2005.   8th International Symposium on Operational Research SOR '05, September 28-30, 2005, Nova Gorica, Slovenia (dva rada),
2004.   20th European conferenceon Operational Research; Euro XX-2004; OR and the Management of Electronic Services, July 4-7, 2004, Rhodes, Greece,
             10th International Conference on Operational Research KOI 2004, September 22-24, 2004, Trogir, Croatia,
             27th CIRET Conference, September, 15-18, 2004, Warsaw, Poland,
2003.   54th Session of the International Statistical Institute, August, 13-20, 2003, Berlin, Germany (dva rada),
             7th International Symposium on Operational Research SOR '03, September 24-26, 2003, Podčetrtek, Slovenia,
2002.   9th International Conference on Operational Research KOI 2002, October 2-4, 2002, Trogir, Croatia,
             26th CIRET Conference, October, 16-19, 2002, Taipei, Taiwan,
1999.   52th Session of the International Statistical Institute, August 1999, Helsinki, Finland.

 
OSTALE KONFERENCIJE I SAVJETOVANJA:

2013. Voditeljica (i predavačica) radionice "Statističko uzorkovanje u reviziji" u organizaciji Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika (održana 04. prosinca 2013.) 
2013. Plenarno izlaganje na temu "Statističke metode u revizorovom zaključivanju" održano na 16. savjetovanju Interna revizija i kontrola  u Biogradu na Moru, 26-28.09.2013. u organizaciji Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika (rad objavljen u cijelosti u Zborniku radova sa savjetovanja)
2012. Plenarno izlaganje na temu "Primjena statističkih uzoraka u reviziji" održano na 15. savjetovanju Interna revizija i kontrola  u Baškoj, 27-29.09.2012. u organizaciji Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika (rad objavljen u cijelosti u Zborniku radova sa savjetovanja)