Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Makroekonomska politika i međunarodne financije

Predavač: doc.dr.sc. Vladimir Arčabić, doc.dr.sc. Lucija Rogić Dumančić

Opis kolegija:  
Makroekonomski model zatvorene i otvorene ekonomije. Makroekonomski model s tri jednadžbe. Tržište dobara, tržište rada i monetarna politika. IS krivulja, Phillipsova krivulja, monetarno pravilo. Nominalne rigidnosti, inflacija i poslovni ciklusi. Makroekonomski šokovi: šok potražnje, šok ponude. Ekonomska politika pri nultim nominalnim kamatnim stopama. Stabilizacijska ekonomska politika. Bankarske marže i kamatne stope. Banke i makroekonomska stabilizacija. Uloga ekonomske politike. Financijski sektor i krize. Financijski ciklusi i poslovni ciklusi. Međunarodni financijski sustav. Špekulativni baloni tržišta kapitala i tržišta nekretnina. Financijski akcelerator. Financijski sektor u makroekonomskom modelu. Globalna financijska kriza i makroekonomski model. Uloga ekonomske politike u Globalnoj financijskoj krizi. Uloga monetarne i fiskalne politike i stabilizacija. Usporedba Globalne financijske krize i Velike depresije. Mjere štednje i financijski sektor. Makroekonomski model s tri jednadžbe u otvorenoj ekonomiji. Model tržišta rada u otvorenoj ekonomiji. Kamatni paritet. Premija rizika. Volatilnost tečaja i efekt premašivanja (engl. overshooting). Modeli bilance plaćanja u kratkom i srednjem roku. Utjecaj šokova ponude i potražnje na bilancu plaćanja. Naftni šokovi i promjene cijena uvoznih dobara. Monetarna politika u otvorenoj ekonomiji. Ciljanje inflacije i instrumenti monetarne politike.