Kontakt

 

Studentska referada
- glavni ulaz u zgradu Fakulteta, hodnik desno


Voditelj Referade:
Robert Fišić, mag. iur.
Telefon: 01/2383-130
E-mail: rfisic@efzg.hr


Zamjenica voditelja Referade:
Marija Anita Žulj, dipl. oec.
Telefon: 01/2383-176
E-mail: mzulj@efzg.hr


Ostali kontakti:
Djelatnici studentske referade


Radno vrijeme Referade:
Ponedjeljak - Petak 12:00 - 14:00

Dežurstvo u Referadi:
Utorak 16:00 - 18:00Prezentacija strukture
Diplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku
"Master Degree in Business"
po smjerovima i semestrima
Presentation of graduate study programme
"Master Degree in Business"
by majors and semesters 
Prezentacija strukture
Diplomskog sveučilišnog studija
"Poslovna ekonomija"
po semestrima
Prezentacija strukture
Diplomskog sveučilišnog studija
"Ekonomija"
po semestrima