Izv. prof. ddr. sc. Ingeborg Matečić

Povratak na katedru
Izv. prof. ddr. sc. Ingeborg Matečić
Ime i prezime
Ingeborg Matečić
Kabinet
A 307
Telefon
Web
Društvene mreže
Konzultacije
  • Srijeda: 14:00 - 17:00
Biografija
Europass životopis (HR)
Europass životopis (ENG)

Ingeborg Matečić je maturirala na matematičkoj XV. gimnaziji u Zagrebu 1994. godine te diplomirala u okviru studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta - Zagreb, na smjeru turizam uz rad 2002. godine s odličnim uspjehom. 
Poslijediplomski studij etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu, Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju upisala je 2004. godine uz rad. Na istom je Odsjeku u rujnu 2012. obranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Uloga i značaj kulturnih identiteta u održivome razvoju turizma“, pod mentorstvom dr. sc. Daniele Angeline Jelinčić i komentorstvom prof. dr. sc. Nevenke Čavlek te je time stekla stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja etnologije i antropologije te grane etnologije/kulturne antropologije. 

Zaposlila se kao vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, na Katedri za turizam, 2008. godine te je 2009. godine primljena u radni odnos u statusu asistenta na istoj Katedri. 

Prema potpisanom Ugovoru o dvojnim doktoratima (Co-tutelle de thèse), doktorski studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu - Zagreb i Sveučilišta Quintana Roo, Odsjeka za društvene znanosti i poslovnu ekonomiju  (División de Ciencas Sociales y Economico Aministrativas), u Sjedinjenim Meksičkim Državama, Ingeborg je u roku završila 2015. godine. Ispunivši obveze navedene u Ugovoru te obveze propisane doktorskim studijem poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, 2015. godine je na Sveučilištu Quintana Roo, obranila doktorski rad na engleskom jeziku pod nazivom “The influence of tangible cultural heritage on the economic sustainability of a tourism destination“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Nevenke Čavlek i prof. dr. sc. Julia Césara Robertosa Jiméneza te time stekla stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomije, grana trgovina i turizam u Republici Hrvatskoj, te stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti u Sjedinjenim Meksičkim Državama. Ingeborg je u razdoblju od 30. rujna 2014. godine do 30. travnja 2015. godine boravila na Sveučilištu Quintana Roo, Odsjeku za društvene znanosti i poslovnu ekonomiju  (División de Ciencas Sociales y Economico Aministrativas) gdje je izvršila dio istraživanja te napisala i obranila doktorsku disertaciju na engleskom jeziku. 2017. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 2018. godine zaposlena je kao docentica na Katedri za turizam Ekonomskog fakulteta - Zagreb. 

Izvodi predavanja i seminarsku nastavu na kolegijima Turizam, Menadžment turističke destinacije i Menadžment turističkog posredovanja na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta -Zagreb te seminarsku nastavu na kolegiju Poslovanje turoperatora na Preddiplomskom stručnom studiju Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Članica je Znanstvenog vijeća za turizam i prostor, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kao i Hrvatskog etnološkog društva. Objavljuje radove u znanstvenim časopisima i na međunarodnim znanstvenim konferencijama, a recenzentica je nekoliko međunarodnih znanstvenih časopisa kao što je Tourism Management Perspectives, Tourism: An International Interdisciplinary Journal, Tourism Planning & Development, Acta Turistica i znanstvenih konferencija. Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom, a pasivno španjolskim i talijanskim jezikom.

Program edukacije „Osmisli“ za osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika u području komunikacijskih i govorničkih vještina, motiviranja studenata, planiranja nastave i ishoda učenja, nastavnih metoda te praćenja i vrednovanja studentskog postignuća, kao i hrvatskog jezika, je završila 2019. godine. Također, od 2010. godine do 2015. godine pristupnica je aktivno sudjelovala u specijalnim međunarodnim programima edukacije u području turizma u sklopu projekta ITHAS (International Tourism and Hospitality Academy at Sea), voditeljice prof. dr. sc. Nevenke Čavlek.

Kao stipendistica Ministarstva vanjskih poslova Republike Indije i pod pokroviteljstvom Indian Technical and Economic Cooperation  (ITEC) Programa, pristupnica je provela je 6 tjedana (2.12.2019. - 10.1.2020.) na Nacionalnom institutu za mikro, malo i srednje poduzetništvo (National Institute of Micro Small and Medium Enterprises (Ni-msme) u Hyderabadu u Indiji. U sklopu programa „Tourism and Hospitality Management“ i glavne teme programa Održivog razvoja turizma održala je predavanje na temu Održivog razvoja turizma na otocima s posebnim osvrtom na otok Lošinj. U toku studijskog boravka imala je čast javno predstaviti Republiku Hrvatsku i razvoj turizma u Hrvatskoj, kao i Sveučilište u Zagrebu, a posebno Ekonomski fakultet i Katedru za turizam.