Izborni predmeti


 

IZBORNI PREDMETI
INTEGRIRANI STUDIJ: 3. - 5. GODINA
 4 ECTS boda 

Jeste li znali da se komunikacijske vještine često svrstavaju među najvažnije 'soft skills' koje ističu akreditacijske institucije i poslodavci kao bitne kvalitete studenata i budućih kandidata na tržištu rada? Znanje stranih jezika također se često navodi kao jedna od osnovnih vrsta pismenosti u 21. stoljeću, što u velikoj mjeri doprinosi konkurentnosti u akademskom i poslovnom okruženju. Izborni kolegiji stranih jezika značajan su korak prema ostvarenju ovih ciljeva i kontinuiranom razvoju jezičnih, akademskih te poslovnih komunikacijskih vještina  u integriranim programima studija Ekonomije i Poslovne ekonomije.

KINESKI JEZIK  - kontakt osoba: Dr. sc. Višnja Kabalin Borenić; mail: vkborenic@net.efzg.hr
Poslovni kineski 1
Kolegij Poslovni kineski 1 osmišljen je za početnike koji žele naučiti osnove komunikacije na kineskom jeziku i upoznati se sa suvremenim društvenim i kulturnim obilježjima poslovanja u NR Kini. Tijekom kolegija polaznici će naučiti ponašati se, pozdravljati i upoznavati se u poslovnim situacijama, tražiti i pružati jednostavne informacije o svojoj tvrtci, njezinoj organizaciji i lokaciji. Uz funkcionalna znanja, polaznici će usvojiti osnove govornog i pisanog standardnog kineskog jezika.

Poslovni kineski 2
Kolegij Poslovni kineski 2 nastavlja se na kolegij Poslovni kineski 1. Polaznici će se upoznati s pravilima za uspostavljanje poslovnih odnosa i pregovaranje u Kini te će naučiti govoriti sebi, o vremenu (termini), cijenama i količinama, kvaliteti i izgledu proizvoda. Usvojit će nužna znanja za komunikaciju o bankama i novcu te o transportu i putovanju (prijevozna sredstva, vozni red, udaljenost). Konačno, naučit će kako pozvati nekoga na večeru, naručiti jelo te dogovoriti sastanak telefonom i uživo.

FRANCUSKI JEZIK  - kontakt osoba: Drijenka Pandžić Kuliš; mail: dpandzick@net.efzg.hr
Poslovni francuski 1
Poslovni francuski 2
Poslovni francuski 3
Poslovni francuski 4

Francuski jezik je službeni jezik u 33 zemlje svijeta, na 5 kontinenata. 300 milijuna ljudi u svijetu govori francuskim jezikom. Studentima koji žele ostvariti karijeru u turizmu, diplomaciji, ili su pak zainteresirani za rad Europske unije, preporuča se znanje nekoliko stranih jezika, a francuski jezik je jedan od najvažnijih. Spoznaje stečene na ovim kolegijima o ekonomskim mogućnostima i sociokulturnim razlikama mogu studente prikladno usmjeriti u različitim poslovnim okolnostima.
Poslovni francuski 1 namijenjen je početnicima, dok je za kolegije Poslovni francuski 2, 3 i 4, potrebno odgovarajuće predznanje te se studenti mogu konzultirati s predavačem.
Na kolegijima će studenti, ovisno o kolegiju - od razine A1 do B2 - razvijati komunikacijske vještine u različitim poslovnim situacijama. Znat će informirati, izlagati, upućivati, opisivati i izvješćivati te predstavljati izabrane poslovne teme tijekom izravne poslovne komunikacije, telefonskog razgovora, videofonskog dijaloga itd.
Na kolegijima Poslovni francuski 3 i 4, seminarsku nastavu izvodi izvorni govornik – francuski lektor.
Na svakom od kolegija studenti polažu po dva kolokvija i usmeni ispit, ili završni pismeni ispit i usmeni ispit. Prisutnost nastavi je obavezna jer samim prisustvom nastavi i aktivnim radom u grupi jezik se brže i lakše usvaja.
 

ŠPANJOLSKI JEZIK   - kontakt osoba: Drijenka Pandžić Kuliš; mail: dpandzick@net.efzg.hr
Poslovni španjolski 1
Poslovni španjolski 2
Poslovni španjolski 3
Poslovni španjolski 4

Španjolski je drugi najveći govoreni jezik u svijetu, odmah iza kineskog. Španjolski je jedan od šest službenih jezika Ujedinjenih naroda, te je službeni jezik u dvadeset zemalja na tri kontinenta.
Neke od najboljih svjetskih poslovnih škola nalaze se u Španjolskoj, a Španjolska je zemlja domaćin gotovo 20% ukupnoga broja studenata na razmjeni putem ERASMUS programa.
Na kolegijima će studenti, ovisno o kolegiju - od razine A1 do B2 - razvijati komunikacijske vještine u različitim poslovnim situacijama. Znat će informirati, izlagati, upućivati, opisivati i izvješćivati te predstavljati izabrane poslovne teme uz korištenje poslovne terminologije.
Poslovni španjolski 1 namijenjen je početnicima, dok je za kolegije Poslovni španjolski 2, 3 i 4, potrebno odgovarajuće predznanje te se studenti mogu konzultirati s predavačem.
Na svakom od kolegija studenti polažu po dva kolokvija i usmeni ispit, ili završni pismeni ispit i usmeni ispit. Španjolski jezik se vrlo lako usvaja, no prisutnost nastavi je obavezna jer kontinuiranim radom studenti brže stječu jezičnu samostalnost.

 
TALIJANSKI JEZIK  - kontakt osoba: Irena Vučić, mail: ivucic@net.efzg.hr
Poslovni talijanski 1
Poslovni talijanski 2

Poslovni talijanski jezik 1 namijenjen je početnom učenju, te za upis kolegija nije potrebno predznanje.
Na kolegijima Poslovni talijanski 1 i 2 težište je na usvajanju jezičnih struktura, pretežito u poslovnom kontekstu. Obrađuje se temeljna stručna terminologija i radi se na upoznavanju talijanske opće kulture i civilizacije, te osnova poslovne kulture.
Na svakom od Kolegija provjera se vrši na po dva kolokvija, koji mogu zamijeniti pismeni ispit, i na usmenom ispitu, odnosno na pismenom i usmenom ispitu.
Prisutnost studenta na predavanjima i seminarima je obavezna.

Poslovni talijanski 3
Poslovni talijanski 4
Na kolegijima Poslovni talijanski 3 i 4 naglasak je na razvijanju komunikacijskih vještina (intervju za posao, razmatranje ponuda, pregovori, prezentacije, rješavanje pposlovnih problema), a posebna pozornost posvećuje se interkulturalnim razlikama. Na Poslovnom talijanskom 3 na seminarima studenti pripremaju i vode diskusije, a na Poslovnom 4 debate.
Provjere na Kolegijima se vrše kroz po dva kolokvija, a umjesto usmenog dijela ispita ocjenuju se simulacije obrađivanih poslovnih situacija, domaće zadaće, te aktivnost u diskusijama i debatama. Prisutnost na predavanjima i seminarima je obavezna.
 ​
NJEMAČKI JEZIK
Osnove poslovnog njemačkog 1  - kontaktne osobe: Ankica Švob; mail: asvob1@net.efzg.hr / Mirna Petanjek; mail: mpetanje1@net.efzg.hr
Izborni kolegij Osnove poslovnog njemačkog I (jezični nivo A1 na kraju kolegija) pravi je izbor za studente koji se prvi puta susreću s njemački jezikom kao i za sve one koji žele obnoviti temeljna znanja ovog, u Hrvatskoj sve traženijeg, stranog jezika. Naravno, ovog puta iz nove poslovne perspektive. Na kraju ćete kolegija moći vodit jednostavne razgovore sa svojim poslovnim partnerom, predstaviti svoje poduzeće, naručiti robu, raspitati se za cijenu i termin isporuke te savladati osnove telefoniranja. Stoga vas pozivamo da se priključite svima onima na ovom Fakultetu koji vole i rado govore ovaj lijepi i traženi strani jezik.

Osnove poslovnog njemačkog 2  - kontaktne osobe: Ankica Švob; mail: asvob1@net.efzg.hr / Mirna Petanjek; mail: mpetanje1@net.efzg.hr
Izborni kolegij Osnove poslovnog njemačkog II (jezični nivo A2/1 na kraju kolegija) nastavak je Osnova poslovnog njemačkog I te je kao takav logičan slijed za studente koji su pohađali taj kolegij u zimskom semestru kao i za sve studente koji imaju osnovno predznanje njemačkog jezika. Na kraju ćete kolegija moći izvještavati o svom radnom danu, organizirati i na jednostavan način voditi sastanke, planirati svoj radni tjedan kao i svoja poslovna putovanja, sudjelovati u radnoj svakodnevnici i izvještavati o nekim gospodarskim temama. Pridružite nam se i na ovom kolegiju, tijekom kojeg će vaša jezična kompetencija znatno porasti.

Osnove poslovnog njemačkog 3  - kontaktne osobe: Ankica Švob; mail: asvob1@net.efzg.hr / Mirna Petanjek; mail: mpetanje1@net.efzg.hr
Izborni kolegij Osnove poslovnog njemačkog III (jezični nivo B1/1 na kraju kolegija) nastavlja se na Osnove poslovnog njemačkog II, no mogu ga upisati svi studenti koji imaju predznanje njemačkog jezika na razini A2 kao i oni studenti koji su odslušali Poslovni njemački I i II. Ovaj kolegij pruža mogućnost svim studentima da ponove i aktiviraju svoje znanje njemačkog jezika i obogate ga novim poslovnim aspektom. U središtu ovog kolegija su šarolike i zanimljive stručne teme koje pozivaju na diskusiju i korištenje znanja stečenih tijekom studiranja.


Osnove poslovnog njemačkog 4  - kontaktne osobe: Ankica Švob; mail: asvob1@net.efzg.hr / Mirna Petanjek; mail: mpetanje1@net.efzg.hr
Izborni kolegij Osnove poslovnog njemačkog IV (jezični nivo B1/2 na kraju kolegija) nastavlja se na Osnove poslovnog njemačkog III i otvoren je za sve studente koji imaju predznanje njemačkog jezika na nivou B1/1. U središtu ovog kolegija je i nadalje jezik struke u okviru stručnih tekstova, zanimljivih poslovnih dijaloga i situacija. Pohađanje i uspješni završetak ovog kolegija učinit će vas konkurentnim na tržištu rada njemačkog govornog područja.


Poslovni njemački jezik 3   - kontaktne osobe: Ankica Švob; mail: asvob1@net.efzg.hr / Mirna Petanjek; mail: mpetanje1@net.efzg.hr
Poslovni njemački jezik 4   - kontaktne osobe: Ankica Švob; mail: asvob1@net.efzg.hr / Mirna Petanjek; mail: mpetanje1@net.efzg.hr
Izborni kolegiji Poslovni njemački 3 i 4 (jezični nivo B2/2 na kraju Poslovnog njemačkog IV)provest će vas putem tiskovnih i vizualnih medija kroz sva najvažnija recentna zbivanja u svjetskoj ekonomiji. Koristeći usvojena znanja iz ekonomije komentirat ćete aktualne ekonomske probleme i diskutirati o njima u grupi. Specijaliziranim tekstovima i didaktiziranim video filmovima u kojima su objašnjeni ključni ekonomski pojmovi, znatno ćete proširiti svoj stručni vokabular. Usvojit ćete vještine neophodne za uključenje u akademski i radni život njemačkog govornog područja. Stoga ako razmišljate o programu Erasmus, nastavku studija, stručnom usavršavanju, doktoratu ili zapošljavanju u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj ili u njihovim predstavništvima u Hrvatskoj, odabir Poslovnog njemačkog 3 i 4 može vam znatno pomoći u postizanje Vaših ciljeva.
Napominjemo da odslušani i položeni Poslovni njemački 1 i 2 nisu uvjeti za upis izbornih kolegija Poslovni njemački 3 i 4 i da ga mogu upisati svi studenti koji imaju jezični nivo znanja B1. Ocjena iz izbornih kolegija Poslovni njemački 3 i 4 zasniva se na kontinuiranom praćenju aktivnosti studenata i pismenoj provjeri.
 
 
ENGLESKI JEZIK
Poslovni engleski jezik 3  - kontakt osoba: Boglarka Kiss Kulenović; mail: bkisskule@net.efzg.hr
Poslovni engleski jezik 4  - kontakt osoba: Mr.sc. Ankica Knezović; mail: aknezovic@efzg.hr
Poslovni engleski 3 i 4 omogućuju studentima dodatno razvijanje i usavršavanje jezičnih i transverzalnih vještina, komplementarnih s ciljevima drugih kolegija te primjenjivih u suvremenom poslovnom okruženju. Studenti tijekom cijelog semestra u malim grupama čitaju, istražuju i raspravljaju o suvremenim poslovnim temama kroz individualne i grupne zadatke. Poslovni engleski 3 uvodi analize slučajeva, projektni rad te osvrte na medije, a Poslovni engleski 4 raznovrsna izvješća i okrugli stol. Detaljnije informacije o sadržaju i ciljevima kolegija dostupne su na ISVU (link).

Akademske vještine na engleskom jeziku  - kontakt osoba: Tamara Sladoljev-Agejev, mr. spec.; mail: tagejev@efzg.hr

Engleski u poslovnoj komunikaciji  - kontakt osoba: Dr. sc. Višnja Kabalin Borenić; mail: vkborenic@net.efzg.hr
Engleski u poslovnoj komunikaciji prvenstveno se bavi poslovnim pregovaranjem na engleskome jeziku u međunarodnom kontekstu. Tijekom kolegija obrađuju sadržaji vezani uz pripremu pregovora, uspostavljanje dobrih odnosa i poznanstava, pregovaračke procedure i iznošenja prijedloga. Uvježbavaju se tehnike propitkivanja, utvrđivanja (skrivenih) interesa, cjenkanja, uvjeravanja, uspostave komunikacije nakon prekida te konačnog postizanja dogovora. Od studenata se očekuje da dobro vladaju engleskim jezikom kako bi se mogli posvetiti uvježbavanju pregovaračkih taktika.
 
Engleski u međunarodnom poslovanju - kontakt osoba: Mr. sc. Iva Planinšek Čikara ; mail: iplaninse@efzg.hr
Poslovni engleski za računovodstvo i financije  - ne izvodi se u 2017/18
Poslovni engleski u turizmu   - kontaktne osobe: Vera Krnajski-Hršak, M.A.; mail: vkhrsak@net.efzg.hr / Mr. sc. Iva Planinšek Čikara ; mail: iplaninse@efzg.hr
Kolegij je osmišljen kao izborni predmet za smjer turizma na diplomskom sveučilišnom studiju, a otvoren je za sve studente 3.,4. i 5. godine integriranog studija koji žele unaprijediti jezične kompetencije analiziranjem, interpretacijama i diskusijama o  stručnim/akademskim tekstovima/izlaganjima; kontekstualiziranim simulacijama poslovnih situacija za ispravnu upotrebu jezičnih registara; i sudjelovanjem u grupnim projektima. Preduvjet za upis je vladanje engleskim jezikom na razini B2 i C1, spremnost na proučavanje, tumačenje i vrednovanje informacija iz sustava turizma uz kritičko razmišljanje, argumentiranje te vođenje i sudjelovanje u timovima. Ocjena se bazira na aktivnosti u nastavi, timskom izlaganju, 2 kratka testa te pismenoj i usmenoj analizi slobodno odabranog znanstvenog članka. Završni usmeni ispit je diskusija o temama iz istih članaka.

        BDiB PROGRAM:
Advanced English 1 - kontakt osoba:  Vera Krnajski-Hršak, M.A.; mail: vkhrsak@net.efzg.hr
Advanced English 2  - kontakt osoba: Tamara Sladoljev-Agejev, mr. spec.; mail: tagejev@efzg.hr