Mirna Petanjek

Povratak na katedru
Mirna Petanjek
Ime i prezime
Mirna Petanjek
Kabinet
12
Telefon
Konzultacije
  • online prema prethodnom dogovoru na mpetanje1@net.efzg.hr
  • Classroom kodovi se nalaze pod KOLEGIJI
Biografija

 

Classroom kodovi za kolegije su objavljeni pod "Kolegiji >> Ljetni semestar"