Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Istraživanja tržišta za IMK

 Predavač: prof. dr.sc. Ana Tkalac Verčić

Opis kolegija: Osmišljavanje projekta istraživanja. Primarni i sekundarni podaci. Metode izbora i vrste uzoraka. Kvalitativna istraživanja. Mjerenje stavova i zadovoljstva potrošača. Analiza i interpretacija podataka. Istraživanje za potrebe marketinškog miksa s posebnim naglasnom na marketinšku komunikaciju. Za obradu podataka koristit će se analiza vremenskim serijama, faktorska analiza, višedimenzionalno skaliranje, diskriminacijska analiza i druge statističke metode. Marketing informacijski sustav. Kvantitativne metode u marketingu: faktorska analiza, diskriminacijska analiza, klaster analiza.