Integrirani studij Računovodstvo i revizija

PROTOKOL ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA ELEKTRONIČKIM PUTEM


Prijave diplomskog rada održavat će se elektroničkim putem u skladu s Pravilnikom o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta od travnja 2020. godine te Protokolom za prijavu diplomskog rada elektroničkim putem.
 
1. Za prijavu teme diplomskog rada studenti ispunjavaju Obrazac prijave diplomskog rada (umjesto potpisa, student unosi  svoje ime i prezime i naznaku v.r.) Navedenu prijavu sa svim sastavnim elementima, student podnosi mentoru putem e-maila. Pri tome student je dužan koristiti službenu @net.efzg.hr e-mail adresu.
2. Nakon što je odobrio temu, mentor supotpisuje dobiveni obrazac za prijavu teme diplomskog rada tako što umjesto potpisa, unosi svoje ime i prezime i naznaku v.r.
3. Student podnosi prijavnicu za diplomski rad u papirnatom obliku na odobrenje mentoru koji dostavlja potpisanu prijavnicu voditelju Vijeća studija.
4. U skladu s Protokolom, nakon što je mentor odobrio prijavu rada, studenti trebaju ispuniti online upitnik za prijavu diplomskog rada (za svako prijavno razdoblje studentima će biti dostupna nova poveznica tj. novi Google obrazac):
 
ROK ZA PRIJAVU TEME DIPLOMSKIH RADOVA U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.
POVEZNICA NA GOOGLE OBRAZAC PRIJAVE TEME DIPLOMSKOG RADA
10.-20.11.2023.
Poveznica
10.-20.2.2024.
10.-20.5.2024.  
20.-30.6.2024.  
1.-10.9.2024.  
 

5. Mentor ispunjava online obrazac s prijedlogom članova Povjerenstva.
6. Navedeni online obrasci pohranjuju se u mapi Vijeća smjera diplomskog studija koje će na svojoj online sjednici donijeti odluku o prihvaćanju (odbijanju) teme ili vraćanju teme na doradu.
7. Donesena Odluka održane online sjednice Vijeća smjera diplomskog studija bit će objavljena na web stranici Diplomskog studija: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/diplomski-studij-37468/odobrene-teme-diplomskih-radova/37494.
8. Ukoliko je tema vraćena na doradu, student ponovo podnosi korigiranu verziju rada putem istog obrasca za prijavu teme. 


Predložak za pisanje seminarskog rada

Predložak za pisanje diplomskog rada

NOVO!! Obrazac za prijavu teme diplomskog rada

NOVO!! Upute za izradu popisa izvora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu