Odobrene teme diplomskih radova


​Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 10.02.-20.02.2024.


​Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 10.11.-20.11.2023.


​Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 01.09.-10.09.2023.


​Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 20.06.2023. - 30.06.2023.


​Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 10.05.2023. - 20.05.2023.


Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 10.02.2023. - 20.02.2023.


Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 10.11.2022. - 20.11.2022.


Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 1.9.2022. - 10.9.2022.


Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 20.6.2022. - 30.6.2022.


Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 10.5.2022. - 20.5.2022.


Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 10.2.2022. - 20.2.2022.


Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 10.11.2021. - 20.11.2021.


Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 1.9.2021. - 10.9.2021.


Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 20.6.2021. - 30.6.2021.

Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na diplomskom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 20.6.2021. - 30.6.2021.


Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 10.5.2021. - 20.5.2021.

Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na diplomskom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 10.5.2021. - 20.5.2021.


Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 10.2.2021. - 20.2.2021.

Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na diplomskom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 10.2.2021. - 20.2.2021.


Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 10.11.2020. - 20.11.2020.

Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na diplomskom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 10.11.2020. - 20.11.2020.


Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 1.9.2020. - 15.9.2020.

Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na diplomskom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 1.9.2020. - 15.9.2020.


​Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na integriranom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 10.6.2020. - 20.6.2020.

Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na diplomskom studiju ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 15.6.2020. - 30.6.2020.


Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na smjeru ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 1.5.2020. - 15.5.2020.

​​​​Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na smjeru ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 1. 3. 2020. - 15.3.2020.

​​​Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na smjeru ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 15.1.2020. - 30.1.2020.

​​Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na smjeru ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 1.11.2019. - 15.11.2019.

Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na smjeru ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 1.9.2019. - 15.9.2019.

Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na smjeru ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 15.6.2019. - 30.6.2019.

Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na smjeru ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 1.5.2019. - 15.5.2019.

Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na smjeru ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 1.3.2019. - 15.3.2019.

Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na smjeru ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 15.1.2019-31.1.2019.​


Prihvaćene/odbijene teme diplomskih radova na smjeru ''Računovodstvo i revizija'' predane u terminu 1.11. 2018. do 15.11.2018.

Mole se studenti da dođu po prijavnicu za diplomski rad u terminu od 12-14 sati od 4.12. do 7.12.2018. u dvorani 41 ( i prijavnicu može podići i netko drugi).

Prihvaćene teme diplomskih radova na smjeru "Računovodstvo i revizija" predane u terminu 1.9.2018. do 15.9.2018.

Mole se studenti da dođu po prijavnicu za diplomski rad u terminu od 12-14 sati od 25.9. do 28.9.2018. ( i prijavnicu može podići i netko drugi).


Prihvaćene teme diplomskih radova na smjeru „Računovodstvo i revizija“ predane u terminu 15.6.2018. do 30.6.2018.


Kolege koji su predali teme od 1.5.2018. do 15.5.2018. na Vijeće diplomskog studija Računovodstvo i revizija, molimo javiti se tajnici Katedre na e-mail.
Studenti koji su predali teme od 15.6.2018. do 30.6.2018. mole se da prate obavijest na webu da li su im teme prihvaćene/odbijene.