Hitna sanacija zgrade Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – EFZG S.O.S.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju Odluke o financiranju operacije unutar Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ dodijelilo je bespovratna sredstva za operaciju „Hitna sanacija zgrade Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – EFZG S.O.S.

Prijavitelj operacije je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a voditelj operacije je Izv. prof. dr. sc. Zoran Wittine.

Projekt je usklađen sa svrhom Poziva koji je usmjeren na nadoknadu sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedbu usluga hitne mjere raščišćavanja i sanacije zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba.

Potres je prouzročio velike štete na zgradi Ekonomskog fakulteta kao i većini zgrada iz područja znanosti i obrazovanja od kojih većina predstavlja kulturna dobra, zgrade javne namjene i njihov inventar na cjelokupnom području Grada Zagreba.  

Specifičan cilj ovog projekta je hitna sanacija oštećenja nastalih u potresu 22. ožujka 2020. godine na zidanim dijelovima zgrade Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja uključuje izradu elaborata o stanju građevine, izvedbu radova, usluge stručnog nadzora nad radovima te usluge izrade projektne prijave.

Ukupna vrijednost Operacije iznosi 819.969,07 kuna, te se financira iz Fonda solidarnosti Europske  unije, Mehanizma za oporavak i otpornost, te Državnog proračuna.

Razdoblje provedbe Operacije je od 22. ožujka 2020. do 1. svibnja 2022 godine.

Kontakt osoba za više informacija je voditelj operacije je Izv. prof. dr. sc. Zoran Wittine, e-mail: zwittine@efzg.hr.

 

              

Operaciju je financirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije.