Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Globalni financijski management

Predavač: doc. dr. sc. Davor Zoričić, doc. dr. sc. Denis Dolinar

Opis kolegija:  
Financijske investicije i investicijska industrija: Eksterni pristup financijskoj analizi. Vrijednost i koncept ekonomske vrijednosti. Financijske investicije – karakteristike i vrste. Investitor i investicija. Investicijska i financijska industrija. Uloga financijskih tržišta. Proces investiranja. Investicijske strategije. Osnovni financijski koncepti – rizik, prinos i vrijeme. Portfolio menadžment i teorije tržišta kapitala: prinos i rizik. Imovina u izolaciji. Investicijski portfolio. Markowitzeva optimizacija i efikasna granica. Model procjenjivanja kapitalne imovine (CAPM). Varijante CAPM. Arbitražna teorija procjenjivanja (APT). Pasivni portfolio menadžment i efikasni “benchmark” portfolio: naivna pravila i osnovne “smart beta” strategije. Vrednovanje dionica i obveznica: Vrste obveznica i vrednovanje. Međuovisnosti. Trajanje i konveksnost. Krivulja prinosa i modeli vremenske strukture kamatnih stopa. Izvođenje nul-kupon krivulje tzv. „bootstrapping“. Opcije na obveznice. Konvertibilije. Varanti. Pregled modela vrednovanja dionica. Modeli sadašnje vrijednosti dividendi. Modeli sadašnje vrijednosti novčanog toka. Model rezidualnog dohotka. Izvedenice: terminsko trgovanje. Terminska cijena i arbitraža. Sekuritizacija. Opcije. Četverostrana ekvivalencija na deviznom tržištu. Valutni terminski ugovori. Valutne zamjene. Kamatni terminski ugovori. Kamatna zamjena. Faktori cijene opcija. Vrednovanje modelom binomnog stabla i Black-Scholes modelom.