Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Financijski modeli

Predavač: doc. dr. sc. Davor Zoričić, doc. dr. sc. Denis Dolinar

Opis kolegija:  
Portfolio menadžment i teorije tržišta kapitala: Prinos i rizik. Imovina u izolaciji. Investicijski portfolio. Markowitzeva optimizacija i efikasna granica. Model procjenjivanja kapitalne imovine (CAPM). Varijante CAPM. Arbitražna teorija procjenjivanja (APT). Fama French i Chen Roll Ross faktorski modeli. Black Litterman model. Value at Risk (VaR) kao mjera rizičnosti ulaganja. Pasivni portfolio menadžment i efikasni “benchmark” portfolio: naivna pravila i osnovne “smart beta” strategije. Vrednovanje obveznica i vremenska struktura kamatnih stopa: Vrste obveznica i vrednovanje. Međuovisnosti. Trajanje i konveksnost. Krivulja prinosa i modeli vremenske strukture kamatnih stopa. Izvođenje nul-kupon krivulje tzv. „bootstrapping“. Modeli vremenske strukture kamatnih stopa. Modeli uklapanja opažanja na krivulju prinosa: Nelson-Siegel, Svenssonov model. Dinamički Nelson-Siegel model: Diebold Li model. Portfolio obveznica. Kamatna imunizacija. Vrednovanje dionica i temeljni financijski izvještaji: temeljni financijski izvještaji. Financijski pokazatelji. Analiza financijskih izvještaja. Koncept ekonomske vrijednosti. Pregled modela vrednovanja dionica. Poslovno planiranje i prognoza financijskih izvještaja. Modeli sadašnje vrijednosti dividendi. Modeli sadašnje vrijednosti novčanog toka. Model rezidualnog dohotka. Opcijsko vrednovanje. Devizno tržište i izvedenice: terminsko trgovanje. Terminska cijena i arbitraža. Sekurtizacija. Opcije. Četverostrana ekvivalencija na deviznom tržištu. Valutni terminski ugovori. Valutne zamjene. Kamatni terminski ugovori. Kamatna zamjena. Faktori cijene opcija. Vrednovanje modelom binomnog stabla i Black-Scholes modelom.