Elementi vrednovanja

ELEMENTI VREDNOVANJA U POSTUPKU UPISA STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA

Postupak upisa studenata u prvu godinu Integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, Integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija, Prijediplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business,  Prijediplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics i Prijediplomskog stručnog studija Poslovna ekonomija provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te srednjim školama, a za upis na Ekonomski fakultet - Zagreb vrednuju se:

a) cjelokupan uspjeh ostvaren tijekom srednje škole - najviše 40% bodova (odnosi se na prosjek svih ocjena postignutih tijekom srednjoškolskog obrazovanja),

b) uspjeh ostvaren na državnoj maturi - najviše 50% bodova od čega:

  • Hrvatski jezik - najviše 10% bodova (obvezni predmet i uvjet za upis),
  • Matematika - najviše 10% bodova (obvezni predmet, osnovna razina (B)* i uvjet za upis),
  • Strani jezik - najviše 10% bodova (obvezni predmet, osnovna razina (B)* i uvjet za upis) i
  • Politika i gospodarstvo - najviše 20% bodova (izborni predmet i nije uvjet za upis).

c) posebne aktivnosti tijekom srednje škole - najviše 10% bodova od čega:

  • jedno od ostvarena prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, Informatika, Statistika, Geografija te iz obrazovnog sektora ,,Ekonomija, trgovina i poslovna administracija" - disciplina: Prodavač, Komercijalist, Poslovni/a tajnik/ica, Računovodstvo, Mladi poduzetnik i iz obrazovnog sektora ,,Turizam i ugostiteljstvo" - disciplina: Poslovanje recepcije hotela i Poslovanje putničke agencije - 5%,
  • znanje drugog stranog jezika (engleskog, njemačkog, ruskog, francuskog, talijanskog i španjolskog) uz uvjet da kandidatu jedan od tih jezika nije materinski jezik - 3%,
  • status vrhunskih sportaša I., II. i III. kategorije prema Pravilniku o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora - 2%.

 * Napomena: Položena viša razina (A) obveznog predmeta omogućuje kandidatu pristup studijskim programima koji traže osnovnu razinu (B).