Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Ekonomika međunarodnih investicija

Predavač: prof.dr.sc. Jurica Šimurina, doc.dr.sc. Tomislav Globan, doc.dr.sc. Irena Raguž Krištić

Opis kolegija:  
Međunarodni model vrednovanja imovine. Moderna teorija portfelja. Direktne strane investicije.  Međunarodni portfolio i zaštita od valutnog rizika. Međunarodna teorija portfelja i diversifikacija. Internacionalizacija domaćeg portfelja. Krize tržišta dionica. OLI paradigma i internalizacija. Donošenje odluka o investiranju. Procjena rizika i upravljanje rizikom. Upravljanje političkim rizikom. Upravljanje globalnim i domaćim rizikom. Kamatni rizik i upravljanje kamatnim rizikom. Valutne zamjene. Rizik druge strane. Paritet kupovne snage i zakon jedne cijene. Globalni trošak i raspoloživost kapitala. Potražnja za inozemnim vrijednosnicama - uloga međunarodnih investitora. Trošak kapitala multinacionalnih kompanija vs. trošak kapitala domaćih firmi. Inozemno izlistavanje na burzi i emisije vrijednosnica. Učinci unakrsnog listanja (eng. cross-listing) i inozemne prodaje dioničarskog kapitala. Projektno financiranje. Multinacionalno budžetiranje kapitala. Međunarodni porezni menadžment.