Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Ekonomika financijskih tržišta

Predavač: doc. dr. sc. Tomislav Globan, doc.dr.sc. Vladimir Arčabić

Opis kolegija:  
Analiza konceptualnog modela financijskog sustava, njegovih funkcija, veza s realnim sektorom i utjecaja na ekonomiju. Financijska infrastruktura. Regulacija i nadzor financijskog sustava. Značenje, struktura i alokacija štednje. Sustav izravnog i posredovanog financiranja. Individualni i institucionalni investitori. Financijski posrednici i specijalisti. Karakteristike suvremenih bankovnih struktura, bankovni poslovi i procedure. Nebankovne financijske institucije. Uloga države i državnih financijskih institucija u financiranju posebnih namjena.  Državno podupirane privatne financijske institucije. Financijska tržišta. Tržište kreditnih i vlasničkih financijskih instrumenata. Izvedena i specijalizirana financijska tržišta. Novčana tržišta, tržišta kapitala i devizna tržišta. Instrumenti i tehnike financiranja na tržištu vrijednosnih papira. Komparativna analiza različitih financijskih sektora (SAD, EU, Japan, Hrvatska). Izabrane teme: suvremene pojave u financijama; konkurencija banaka, nebankovnih financijskih institucija i tržišta vrijednosnica; bankovne krize i modeli njihovog razrješavanja; utjecaj i predviđanja kretanja u financijskom sektoru.