Teorija igara

Predavač: izv.prof.dr.sc. Tunjo Perić 


Opis kolegija
 
Kolegij izučava osnovne i napredne teme iz teorije igara, i to: statičke (strateške) igre s potpunom i nepotpunom informacijom, dinamičke (sekvencijalne) igre s potpunom i nepotpunom informacijom te kooperativne (koalicijske) igre. Izučavaju se teme koje se odnose na prepoznavanje ekonomski osnovanih konfliktnih situacija, prepoznavanje vrste igre, definiranje svih elemenata igre (igrači, strategije, ciljevi, koraci, isplate), formiranja modela igre (strateške, sekvencijalne ili kooperativne) kao i rješavanje modela igre u smislu određivanja ravnotežnih strategija (čiste ili mješovite strategije) te analize dobivenih rješenja.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje novih i inovativnih znanja iz teorije igara
 • razvoj vještina i kompetencija za prepoznavanje i analizu ekonomski osnovanih konfliktnih situacija u okruženju
 • stjecanje sposobnosti za prepoznavanje igre i formiranje modela teorije igara na osnovi analize konkretne konfliktne situacije s definiranjem svih elemenata modela (igrači, strategije, ciljevi, koraci, ishodi)
 • stjecanje sposobnosti za rješavanje različitih modela teorije igara (statičke igre s potpunom informacijom, dinamičke igre s potpunom informacijom, statičke igre s nepotpunom informacijom, dinamičke igre s nepotpunom informacijom, kooperativne igre)
 • razvoj kompetencija, u verbalnom i pisanom komuniciranju, za potrebe odlučivanja i rješavanja problema u  svezi konfliktnih situacija i teorije igara
 
 
Ishodi učenja
 
 • prepoznati konkretnu ekonomski osnovanu konfliktnu situaciju u stvarnom okruženju
 • analizirati konfliktnu situaciju te prepoznati o kojoj igri se radi
 • definirati igrače, strategije, ciljeve i isplate igračima za sve moguće kombinacije strategija
 • formirati odgovarajući model teorije igara te odrediti ravnotežne strategije
 • analizirati dobivene rezultate modela te izvesti odgovarajuće zaključke
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci