Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Upravljanje kvalitetom". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi).

Voditelj studija:

Prof. dr. sc. Tonći Lazibat

Tajnici studija:

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković
Doc. dr. sc. Ines Dužević

Predavači: 
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković
Prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić
Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak

Prof. dr. sc. Drago Jakovčević
Prof. dr. sc. Nikola Knego

Prof. dr. sc. Zoran Kovačević

Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović
Prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić
Prof. dr. sc. Sanda Renko

Prof. dr. sc. Boris Sisek
Prof. dr. sc. Tihomir Vranešević
Prof. dr. sc. Darko Tipurić