Analiza konkurentnosti u uvjetima globalizacije

Predavač: prof.dr.sc. Lorena Škuflić (nositelj kolegija), doc.dr.sc. Velibor Mačkić, doc.dr.sc. Valentina Vučković


Opis kolegija
                              
U okviru nastave studenti se upoznaju s konceptualnim okvirom analize globalne ekonomije. Teorijski temelji analize konkurentnosti suvremenih ekonomija s posebnim osvrtom na izvore i oblike konkurentnosti  sagledavaju se u uvjetima globalizacije. Uz teorijski, kolegij sadrži i empirijski dio u kojem se prikazuju i analiziraju metodologije mjerenja i alternativni pokazatelji konkurentnosti. Kolegij komparativno analizira konkurentnost suvremenih ekonomija u uvjetima globalizacije s holističkog aspekta, koristeći cjenovne i institucionalne indikatore te indekse konkurentnosti. Završni korak u analizi predstavlja evaluacija klastera i politike poticanja klastera kao sredstva podizanja konkurentnosti, te kritička analiza postojećih strategija poticanja konkurentnosti.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje naprednih i inovativnih znanja iz analize konkurentnosti u uvjetima globalizacije
 • razvijanje kompetencija potrebnih za formiranje istraživačkog problema i provođenje političkoekonomskog istraživanja iz područja analize konkurentnosti
 • stjecanje sposobnosti strateškog razmišljanja o potencijalnim snagama/slabostima i prijetnjama/prilikama iz dostupnih ekonomskih i institucionalnih pokazatelja
 • razvijanje analitičkih vještina i sposobnosti potrebnih za izradu i evaluaciju strategije razvoja konkurentnosti
 • stjecanje kompetencija za kritičko vrjednovanje znanstvenih istraživanja iz područja analize konkurentnosti suvremenih ekonomija
 
 
Ishodi učenja
 
 • usvajanje znanja iz područja analize konkurentnosti u uvjetima globalizacije na razini koja odgovara studentima doktorskog studija ekonomije
 • klasificirati i ocijeniti utjecaj ekonomskih i institucionalnih pokazatelja, te indeksa konkurentnosti na konkurentnost promatrane ekonomije
 • kritički promišljati o prednostima i nedostacima koje sa sobom donosi proces globalizacije u kontekstu analize konkurentnosti na svim razinama promatranja
 • kritički evaluirati postojeće strategije konkurentnosti s holističke, političkoekonomske perspektive
 • kreirati i prezentirati strategiju konkurentnosti suvremene ekonomije u uvjetima globalizacije
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari
 • analize slučajeva i diskusije
 • eseji