Upravljanje poslovnom krizom

Predavač: Doc.dr.sc. Davor Labaš


Opis kolegija
 
Svrha kolegija je razmatranje i razumijevanje teorijskih okvira i koncepata poslovnih kriza (obilježja, uzroci, utjecaj i posljedice za poduzeća) te stjecanje i razvijanje naprednih aplikativnih znanja i kompetencija za suvremeno upravljanje poslovnim krizama. U okviru kolegija prikazat će se izazovi i obrađivati pristupi svladavanju problema upravljanja poslovnim krizama, s posebnim naglaskom na ulogu kriznog menadžera i studije slučajeva poznatih poslovnih kriza. Studenti će usvojiti praktična znanja i metode za kvalitetnije planiranje i prevenciju mogućih kriza (identifikacija rizika, krizni planovi, krizni timovi i trening), upravljanje i odgovor na krizne situacije (krizno vodstvo i komunikacija, upravljanje odnosima sa interesno utjecajnim skupinama), kao i učenje iz završenih kriza.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje osnovnih i naprednih znanstvenih i stručnih znanja iz područja poslovnih kriza i upravljanja poslovnim krizama
 • razvoj kolaborativnog pristupa pri analizi rizika, izradi scenarij analiza, kriznih planova, formiranju kriznih timova i odgovora na krize
 • stjecanje kompetencija i znanja za implementaciju suvremenog sustava upravljanja krizama
 • prepoznavanje i primjena ključnih poželjnih osobina i aktivnosti kriznog menadžera
 • usvajanje znanja za aktivno upravljanje interesno utjecajnim skupinama prije, tijekom i nakon poslovne krize
 • razvoj vještina i kompetencija kriznog komuniciranja i prikaz komunikacijskih strategija u kriznim situacijama
 
 
Ishodi učenja
 
 • klasificirati i argumentirano odabrati primjerene strateške i operativne metode i tehnike upravljanja u pojedinim fazama kriznog menadžmenta
 • kreirati i prezentirati detaljne krizne strategije i scenarije, krizne planove te uspostaviti krizni tim
 • prepoznati transparentnost, etiku i moral kao temeljna načela rada kriznih menadžera u organizaciji
 • razumjeti vještine vođenja i organizacije u kriznim situacijama i mogućnosti učinkovitije pripreme informacija za donošenja brzih i efikasnih odluka
 • valorizirati i povezati aktualne teorijske spoznaje sa aplikativnim aspektima suvremenog kriznog menadžmenta
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize studija slučajeva
 • samostalni zadaci