Vrednovanje investicija

Predavač: Prof.dr.sc. Silvije Orsag


Opis kolegija
 
Kolegij je razvijen s ciljem da polaznicima omogući razumijevanje poimanja vrijednosti, različitih koncepata vrednovanja i vrednovanja različitih investicija. Polazeći od vrijednosti investicija u financijsku, realnu i neopipljivu imovinu polaznici će se upoznati s ekonomskom vrijednošću kao dominantnim konceptom vrijednosti za dugoročno držanje investicija, kao i alternativnim, ali i komplementarnim pristupima usporedive vrijednosti i vrijednosti opcija, odnosno vrijednosti uvjetovanih tražbina. Poseban dio ovog kolegija usmjeren je za usvajanje ključnih i naprednih znanja na području vrednovanja poduzeća kao skupa imovine i kao realni portfolio dosegnute i očekivane snage zarađivanja.
Osim razumijevanja vrijednosti i vrednovanja, kolegij mora omogućiti polaznicima usvajanje osnovnih tehnika vrednovanja te drugih naprednih znanja s područja vrednovanja investicija. U tom će se smislu polaznici upoznati s različitim modelima sadašnje vrijednosti, različitim pristupima utvrđivanja zahtijevanih prinosa, različitim multiplikatorima vrijednosti, različitim pristupima vrednovanja financijskih i stvarnih opcija i drugim modelima vrednovanja složenih investicija i alternativnih investicijskih sredstava.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • Razumijevanje osnovnih teorijskih modela i koncepata na kojima se zasniva vrednovanje financijske imovine, poduzeća i različitih alternativnih imovinskih sredstava
 • Usvajanje naprednih znanja iz područja vrednovanja u uvjetima razvijenih tržišta kapitala
 • Razumijevanje specifičnosti vrednovanja na malim tržištima kapitala, emerzivnim tržištima kapitala i nedovoljno razvijenim tržištima kapitala
 • Kritičko promišljanje primjene različitih koncepata i modela vrednovanja
 • Razvoj naprednih vještina vrednovanja financijske imovine, poduzeća i različitih alternativnih investicijskih sredstava
 • Stjecanje sposobnosti izrade elaborata vrijednosti poduzeća, vrijednosti sinergije u poslovnim kombinacijama i vrijednosti društava nakon provedenih restrukturiranja
 • Razvoj kompetencija komuniciranja o financijskim pojavama, te komuniciranja s financijskim analitičarima, upraviteljima fondova i investicijskim bankarima, kao i drugim specijalistima na području financija
 
 
Ishodi učenja
 
 • Analizirati različite investicije radi izbora primjerenih koncepata i modela vrijednosti za potrebe njihova vrednovanja
 • Sistematizirati, klasificirati i ocijeniti utjecaj ključnih fundamentalnih čimbenika vrijednosti dionica, poduzeća i drugih financijskih i nefinancijskih investicija
 • Kritički promišljati utemeljene vrijednosti različitim postupcima i modelima vrijednosti te predložiti vrijednost najbližu intrinzičnoj vrijednosti u danim odnosima tržišnih cijena i mogućnosti izvođenja pojedinih transakcija
 • Vrednovati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih globalnih promjena na rast i razvoj poduzeća kao cjeline, odnosno analiziranog investicijskog projekta u kontekstu inkrementanog novčanog toka poduzeća
 • Kreirati i prezentirati elaborate vrednovanja poduzeća, poslovnih kombinacija i drugih složenih investicija
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci