Strategija kompenzacijskog menadžmenta

Predavač: izv. prof. dr. sc. Ivana Načinović Braje


Opis kolegija
 
Strateški pristup kompenzacijskom menadžmentu je vrlo komplicirani proces jer se od njega zahtijeva da različite aspekte nagrađivanja oblikuje u skladnu cjelinu kako bi pridonio zadovoljstvu zaposlenih i potaknuo ih na veće zalaganje na radu. Kolegij je usmjeren na razvijanje analitičkih vještina koje će pridonijeti uspješnijem povezivanju strategije kompenzacijskog menadžmenta sa strategijom ljudskih potencijala i poslovnom strategijom. Pruža se uvid u ciljeve, strategiju i politike kompenzacijskog menadžmenta te ispituje  motivacijski karakter plaće. Analiziraju se svi aspekti nagrađivanja od analize i opisa posla, procjene posla, platne strukture, varijabilnih sustava nagrađivanja na temelju mjerenja i ocjenjivanja, grupnog poticajnog nagrađivanja i beneficija pa se do nagrađivanja menadžera.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje novih i inovativnih znanja iz strategije kompenzacijskog menadžmenta
 • stjecanje sposobnosti kritičnog odabira odgovarajućih kompenzacijskih elemenata kako bi se privukli, zadržali i motivirali zaposlenike
 • kritičko promišljanje o potencijalnim prednostima i nedostacima kod odabira kompenzacijskih aktivnosti što se tiče njihovog motivacijskog i kompenzacijskog karaktera
 • stjecanje sposobnosti izrade strategije i plana kompenzacijskog menadžmenta kao jednog od temeljnih instrumenata za podržavanje i ostvarivanje poslovne strategije
 • razvoj kompetencija za potrebe donošenja odluka prilikom rješavanja problema koji se javljaju u kompenzacijskom menadžmentu
 
 
Ishodi učenja
 
 • ocijeniti i kritički prosuđivati utjecaj čimbenika tržišta rada na sposobnost organizacije da uspješno upravlja sustavom nagrađivanja što se tiče  visine i  strukture plaća
 • kritički preispitati alternative i izbor metoda prilikom implementacije strategije nagrađivanja
 • vrednovati utjecaj grupnog poticajnog nagrađivanja kao što su zaposleničko dioničarstvo i sudjelovanje u profitu, na potencijalne strateške kompenzacijske programe u organizaciji
 • odabrati strategiju kompenzacijskog menadžmenta koja bi najviše pridonijela realizaciji dugoročnih ciljeva i poslovne strategije te argumentirati odabir 
 • kreirati strategiju menadžerskih kompenzacija koja bi pridonijela većem privlačenju, zadržavanju i motiviranju menadžera, a time i povećala konkurentsku prednost organizacije
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • gosti predavači
 • seminari, radionice, okrugli stol
 • analize slučaja
 • samostalni zadaci i prezentacije