Organizacijski dizajn i razvoj

Predavač: Prof.dr.sc. Lovorka Galetić


Opis kolegija
 
Organizacijski dizajn i razvoj kao discipline pružaju teorijski i aplikativni okvir za ostvarivanje boljih poslovnih rezultata, poticanje razvoja organizacijskih sposobnosti i postizanje održive konkurentske prednosti. Kolegij pruža uvid u različite definicije i karakteristike organizacijskog dizajna te analizira njegove ključne elemente od kojih se posebna pozornost pridaje strategiji i naglašava pitanje organizacijskog sklada.  Detaljno se analiziraju modeli organizacijskog dizajna, rezultati koji se boljim organizacijskim dizajnom mogu postići kao i mogućnosti mjerenja njegove uspješnosti. Organizacijski razvoj podrazumijeva fleksibilnost organizacijskog dizajna, što se objašnjava kroz proces razvoja organizacije i intervencije u području organizacijskog razvoja.
 
 
Ciljevi učenja 

 • usvajanje novih, naprednih znanja iz organizacijskog dizajna i razvoja
 • razvoj vještina i kompetencija za analizu organizacijskog dizajna i razvoja u svrhu prepoznavanja najefikasnijih organizacijskih rješenja i pravaca razvoja
 • kritičko i strateško razmišljanje o potencijalnim prednostima i nedostacima prilikom odabira modela organizacijskog dizajna pogodnog za dugoročno uspješno poslovanje organizacije
 • kritičko i strateško razmišljanje o prednostima i nedostacima potencijalnih pravaca organizacijskog razvoja koji bi trebali osigurati održivu konkurentsku prednost
 • stjecanje sposobnosti izrade adekvatnog organizacijskog dizajna  koji može osigurati organizacijski sklad i razvoj
 • razvoj i stjecanje kompetencija za kritičko vrednovanje i odlučivanje prilikom rješavanja problema koji se odnose na organizacijski dizajn i razvoj
 
 
Ishodi učenja 
 • ocijeniti i klasificirati utjecaj pojedinih elemenata organizacijskog dizajna na sposobnost  organizacije da ostvari svoje potencijale u razvoju i stekne konkurentsku prednost na tržištu
 • kritički preispitati alternativne modele organizacijskog dizajna u različitim poslovnim situacijama i na različitim prodajnim tržištima
 • vrednovati utjecaj novih uvjeta okoline kao što su globalizacija, outsourcing, razvoj tehnologije, migracije na oblikovanje organizacijskog dizajna i razvoj organizacije
 • odabrati organizacijski dizajn koji najbolje podržava strategiju razvoja organizacije, argumentirati odabir i pratiti postignute rezultate
 • razumjeti i primjeniti odgovarajuće metodologije za mjerenje uspješnosti i rezultata organizacijskog dizajna
 
 
Oblici nastave 
 • predavanja
 • gosti predavači
 • seminari, radionice, okrugli stol
 • analize slučaja
 • samostalni zadaci i prezentacije