Istraživanje tržišta

Predavač: Prof. dr. sc. Tihomir Vranešević


Opis kolegija
 
Osnovna ideja kolegija je pružiti teorijski okvir za razmatranje važnosti informacija i standardiziranog načina njihovog kreiranja putem prikupljanja podataka o tržištu i sa tržišta. Tržišna istraživanja treba promatrati kao standardizirani postupak zasnovan na načelima znanstvene metode (pouzdanost i valjanost). U okviru kolegija ukazati će se na značaj istraživanja u poslovnom upravljanju. Sagledati će se proces istraživanja te u okviru toga obraditi razne vrste istraživanja, vrste izvora podataka, načini prikupljanja primarnih podataka, oblici komuniciranja s ispitanicima, uzorci i uzorkovanja izvora podataka (ispitanika) te oblici obrade prikupljenih podatka i njihovo oblikovanje u informaciju. U okviru kolegija studenti će se, uz teorijske postavke, upoznati s praktičnim primjerima pojedinih istraživačkih pristupa.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje novih i naprednih znanja iz teorija tržišnih istraživanja
 • poticanje kritičkog promišljanja o primjeni znanstvenog pristupa istraživanja u praksi poslovnog upravljanja
 • razvoj vještina i kompetencija za projektiranja (osmišljavanje) istraživanja
 • razvoj kompetencija, u verbalnom i pisanom komuniciranju za kritičko razmatranje provedenih istraživanja
 • stjecanje sposobnosti za izbor odgovarajućih tehnika i metoda istraživanja u okviru poslovnog upravljanja
 
 
Ishodi učenja
 
 • kritički evaluirati teorijske spoznaje u području istraživanja te njihov utjecaj i važnost za praksu
 • upotrijebiti primjerene pristupe u provođenju istraživanja kao „kreatora“ informacija za potrebe donošenja poslovnih odluka u današnjim okolnostima
 • primijeniti praktična znanja potrebna za provođenje odgovarajućih istraživanja za potrebe donošenja poslovnih odluka
 • sposobnost kritičkog sagledavanja provedenih istraživanja
 • uvažavanje etičkih načela u provođenju istraživanja
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize studija slučaja
 • samostalni zadaci