Teorije ponašanja potrošača

Predavač: prof.dr.sc. Sunčana Piri Rajh


Opis kolegija
 
Ponašanje potrošača, kao dio svakodnevnog ljudskog ponašanja, izrazito je složeno, dinamično i interesantno područje znanstvenih istraživanja. Teorije ponašanja potrošača objašnjavaju zašto, kako i kada potrošači kupuju, odnosno koje su to odrednice kupovnog i potrošačkog ponašanja pojedinca.  Budući da potrošač predstavlja temelj svih marketinških odluka, osnovni cilj kolegija je pružiti polaznicima doktorskog studija relevantne teorijske spoznaje o ponašanju potrošača. Nakon što odslušaju kolegij, polaznici doktorskog studija bit će upoznati s kompleksnim procesom odlučivanja o kupnji i sa svim utjecajima (psihološkim, društvenim i situacijskim) koji determiniraju kupovnu odluku potrošača, a čije odnose opisuju pojedine teorije ponašanja potrošača.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje temeljnih i recentnih znanja iz teorije ponašanja potrošača
 • prepoznavanje pojedinih teorija ponašanja potrošača u svrhu adekvatnog pozicioniranja (hipotetskog) znanstvenog istraživanja
 • kritičko promišljanje o odnosima među čimbenicima ponašanja potrošača i njihovom utjecaju na proces odlučivanja o kupnji
 • razvoj vještina analize ponašanja potrošača u svrhu prepoznavanja specifičnih obilježja pojedinih tržišnih segmenata i kreiranja adekvatnog marketinškog miksa
 • stjecanje kompetencija za kritičko vrednovanje znanstvenih radova iz područja ponašanja potrošača
 • razvoj kompetencija u pisanom i verbalnom izražavanju
 
 
Ishodi učenja
 
 • usvojiti znanja iz teorije ponašanja potrošača na razini koja odgovara polaznicima doktorskog studija
 • klasificirati čimbenike ponašanja potrošača i kritički prosuđivati njihovu međupovezanost
 • kritički prosuđivati utjecaj čimbenika ponašanja potrošača na njihov kupovni odabir
 • prepoznati teorije ponašanja potrošača u znanstvenim istraživanjima i kritički ih vrednovati
 • odabrati teoriju ponašanja potrošača kao polazišnu u kreiranju nacrta hipotetskog znanstvenog istraživanja te argumentirati odabir
 • kritički analizirati i prezentirati odabrana, recentna znanstvena istraživanja iz područja ponašanja potrošača
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • analize znanstvenih radova
 • izrada nacrta hipotetskog znanstvenog istraživanja
 • samostalni zadaci