Strateški marketing u turizmu

Predavači: Prof.dr.sc. Darko Prebežac


Opis kolegija
 
Strateški pristup marketingu u turizmu je složeni proces stvaranja zadovoljnih turista (gostiju, putnika) kroz integraciju svih poslovnih funkcija i kontinuirano traganje za održivim konkurentskim prednostima kroz inovacije. Kolegij je usredotočen na razvijanje analitičkih vještina potrebnih za formuliranje i provedbu marketinških strategija i planova marketinga na razini poduzeća ili destinacija s ciljem prepoznavanja i uspješnog korištenja poslovnih prilika na globalnom turističkom tržištu. Pruža se uvid u ulogu marketinga u razvoju turističke strategije na najvišim razinama poduzeća, turističkih organizacija i destinacija, ukazuje na specifičnosti primjene koncepata i metoda strateškog marketinga kod različitih dionika u sustavu turizma, naglašava značaj životnog ciklusa destinacije u pružanju nezaboravnih turističkih iskustava, a posebna pozornost se posvećuje identificiranju glavnih unutarnjih i vanjskih prepreka za provedbu marketinške strategije i plana marketinga, kao i različitim pristupima za prevladavanje tih prepreka.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje novih, naprednih i inovativnih znanja iz strateškog marketinga u turizmu
 • razvoj vještina i kompetencija za analizu marketinškog okruženja u cilju prepoznavanja poslovnih prilika na  globalnom turističkom tržištu
 • strateško i kritičko promišljanje o potencijalnim prednostima/nedostacima, odabiru i primjeni određenih marketinških aktivnosti za  uspješno, dugoročno poslovanje na  turističkom tržištu
 • stjecanje sposobnosti za izbor odgovarajuće strategije i izradu plana marketinga kao temeljnog instrumenta za odlučivanje u marketingu za potrebe turizma
 • razvoj kompetencija, u verbalnom i pisanom komuniciranju, za potrebe odlučivanja i rješavanja problema u  strateškom marketingu u turizmu
 
 
Ishodi učenja
 
 • klasificirati, ocijeniti i kritički prosuđivati utjecaj čimbenika marketinškog okruženja na  sposobnost turističkih poduzeća da uspješno upravljaju vlastitim marketinškim aktivnostima na odabranim emitivnim tržištima
 • kritički preispitati alternativne opcije strategija i marketinških aktivnosti turističkih poduzeća na izabranim emitivnim  tržištima
 • valorizirati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih globalnih promjena  na potencijalne strateške marketinške programe turističkih poduzeća
 • odabrati strategiju za ulazak i dugoročno uspješno poslovanje poduzeća na izabranom emitivnom tržištu, argumentirati odabir, procijeniti učinke izbora, te usporediti postignute rezultate i zadane ciljeve
 • kreirati, prezentirati i kritički argumentirati strateški plan marketinga za nastup poduzeća na izabranom emitivnom turističkom tržištu
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci