Upravljanje financijama u javnom sektoru

Predavač: doc. dr. sc. Marko Primorac


Opis kolegija
 
Kolegij studentima doktorskog  studija pruža mogućnost stjecanja znanja o strukturi javnog sektora naročito područja proračunskog sustava i upravljanja od pripreme proračuna do njegovog izvršenja s posebnim naglaskom na funkcije financijskog i fiskalnog izvještavanja, upravljanja gotovinom i likvidnošću, upravljanja javnim dugom, kontrole i revizije. Namjera je kroz predavanja i vježbe ukazati na značaj i potrebu razumijevanje proračunskih procedura i informacija, njihovoj ulozi i načinu korištenja u donošenju kvalitetnih odluka o upravljanju financijama i kvalitetnoj raspodjeli javnog novca, te utjecaju na gospodarstvo i financijska tržišta.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje znanja iz financijskog upravljanja i analize javnih politika
 • razumijevanje procesa i tehnika strateškog planiranja proračuna
 • razviti sposobnosti odabira odgovarajućeg metodološkog okvira za vrednovanja i procjenu učinaka javnih politika na vlastitom istraživanju
 • usvajanje vještina potrebnih za prepoznavanje glavnih fiskalnih i institucionalnih rizika u upravljanju financijama javnog sektora
 • stjecanje kompetencija za kritičko vrednovanje stručnih i praktičnih primjena odgovarajuće financijske i proračunske tehnike u upravljanju i odlučivanju u javnom sektoru
 
 
Ishodi učenja
 
 • razvoj analitičkih sposobnosti za samostalno kreiranje scenarija strateškog upravljanja proračunom i ocjenama potencijalnih fiskalnih i financijskih rizika
 • razumijevanje procesa upravljanja financijama javnog sektora
 • ovladavanje proračunskim tehnikama i tehnikama upravljanja financijama institucija javnog sektora
 • primjena proračunskih tehnika u istraživanjima u svrhu procjena fiskalnih i gospodarskih učinaka strukturnih reformi na proračun opće države
 • stjecanje iskustva i vještina u primjeni primjerene statističke potpore za provedbu vlastitog empirijskog istraživanja na realnim gospodarskim i fiskalnim podacima
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci