Računovodstvo troškova u poslovnom odlučivanju

Predavač: izv.prof.dr.sc. Ivana Dražić Lutilsky, izv.prof.dr.sc. Hrvoje Perčević


Opis kolegija
 
Kroz ovaj kolegij studenti će se upoznati s ulogom i značajem računovodstva troškova u poslovnom odlučivanju te identificirati kriterije klasifikacije troškova nužnih za generiranje informacija o troškovima potrebnim za donošenje odgovarajuće poslovne odluke. Također, upoznat će se s  utjecajem promjena u tržišnim i ekonomskim okolnostima na razvoj suvremenih koncepata i metoda računovodstva troškova ali i integracijom tradicionalnih i suvremenih metoda upravljanja troškovima za potrebe poslovnog odlučivanja.  Obratit će se pozornost na značaj i svrsishodnost identificiranja, praćenja i planiranja troškova po aktivnostima te na identificiranje i planiranje troškova po fazama životnog ciklusa proizvoda ili usluge. Identificirat će se i praćenje troškova kvalitete u funkciji poboljšanja kvalitete proizvoda i usluga. Utvrdit će se primjena i značaj ciljnih troškova u poslovnom odlučivanju. I na kraju, studenti će dobiti spoznaje o ulozi računovodstva troškova u funkciji generiranja informacijske podloge za dugoročno poslovno odlučivanje.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje novih naprednih znanja iz računovodstva troškova
 • razvoj vještina i kompetencija za primjenu suvremenih metoda upravljanja troškovima u svrhu poslovnog odlučivanja
 • kritičko promišljanje o primjerenosti implementacije odgovarajuće metode upravljanja troškovima
 • stjecanje sposobnosti za izbor odgovarajuće metode upravljanja troškovima prilagođene potrebama menadžmenta u svrhu poslovnog odlučivanja
 • razvoj kompetencija za interpretaciju rezultata primjene pojedinih suvremenih metoda upravljanja troškovima
 
 
Ishodi učenja
 
 • razumijevanje i primjena odgovarajućih kriterija klasifikacije troškova potrebnih za generiranje informacija o troškovima nužnim za donošenje poslovne odluke
 • odabrati i primijeniti konkretnu metodu upravljanja troškovima prilagođenu potrebama menadžmenta u svrhu donošenja odgovarajuće poslovne odluke
 • prezentirati, argumentirati i primijeniti koncept upravljanja troškovima temeljen na aktivnostima i njegovu ulogu u racionalizaciji troškova poslovnog subjekta
 • identificirati i objasniti kategorije troškova kvalitete i njihov utjecaj na kvalitetu proizvoda i usluga
 • objasniti i primijeniti koncept identificiranja i planiranja troškova po fazama životnog ciklusa proizvoda i usluga
 • objasniti i primijeniti metodu ciljnih troškova u svrhu poslovnog odlučivanja
 • identificirati, klasificirati i prezentirati informacije o troškovima unutar i izvan poslovnog subjekta nužne za dugoročno poslovno odlučivanje
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci