Revizija i analiza financijskih izvještaja

Predavač: Prof.dr.sc. Lajoš Žager , izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ


Opis kolegija
 
U okviru ovog kolegija studenti će se upoznati s pojmom, ulogom i vrstama revizije, pri čemu će naglasak biti na reviziji financijskih izvještaja. U tu svrhu diskutirat će se o temeljnim revizijskim načelima i iz njih izvedenim revizijskim standardima. Posebna pažnja u okviru revizijskog procesa bit će posvećena revizijskim metodama, u koje spadaju i analitički postupci koji se u velikoj mjeri temelje na instrumentima i postupcima analize financijskih izvještaja. Studenti će navedene instrumente i postupke primjenjivati na konkretnim slučajevima radi donošenja zaključaka o sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje naprednih znanja iz  područja revizije i analize financijskih izvještaja
 • prepoznavanje i diskutiranje prednosti i nedostataka različitih metoda prikupljanja revizijskih dokaza
 • razvoj kompetencija za primjenu odgovarajućih analitičkih postupaka u kontekstu provođenja revizije financijskih izvještaja
 • stjecanje sposobnosti uspoređivanja sigurnosti i uspješnosti poslovanja različitih poduzeća u kontekstu poslovnog odlučivanja i revizije
 • razvoj analitičkog načina razmišljanja i pravilnog interpretiranja izračunatih financijskih pokazatelja
 
 
Ishodi učenja
 
 • povezati temeljne revizijske koncepte kroz upoznavanje međuovisnosti između značajnosti, revizijskih rizika i potrebnih revizijskih dokaza
 • izabrati odgovarajuće metode prikupljanja revizijskih dokaza u skladu s postavljenim revizijskim ciljevima
 • zaključiti o primjerenom revizijskom mišljenju na temelju prikupljenih revizijskih dokaza
 • primijeniti analitičke postupke u svojstvu upozoravajućih signala na pogreške i prijevare u financijskim izvještajima
 • kritički ocijeniti prezentiranu sliku sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća na temelju financijskih informacija prezentiranih u financijskim izvještajima
 • prepoznati ograničenja financijskih informacija i važnosti nefinancijskih informacija o poslovanju poduzeća
 
 
Oblici nastave
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci