Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija

Predavač: Prof.dr.sc. Vesna Vašiček , doc. dr. sc. Martina Dragija Kostić


Opis kolegija
 
Svrha kolegija je pružanje konceptualnog okvira za razumijevanje financijskog izvještavanja proračunskih i neprofitnih organizacija. U okviru kolegija studentima će biti predstavljeni komparativni prikaz financijskog izvještavanja zemalja EU, ostalih razvijenih zemalja i zemalja u tranziciji te računovodstvena načela i standardi financijskog izvještavanja proračunskih i neprofitnih organizacija. Studenti će se osposobiti za razumijevanje i primjenu novih i naprednih znanja iz područja financijskog izvještavanja, njihovu kritičku valorizaciju  i interpretaciju primjene na primjerima financijskih izvještaja proračunskih i neprofitnih organizacija. Studenti će se upoznati sa sadržajem i strukturom temeljnih financijskih izvještaja te s potencijalom primjene informacija iz financijskih izvještaja u usmjeravanju i nadziranju poslovnih procesa proračunskih i izvanproračunskih korisnika.   
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje novih, naprednih i inovativnih znanja iz financijskog izvještavanja proračunskih i  neprofitnih organizacija i sposobnost njihove interpretacije u kontekstu razvoja struke
 • strateško i kritičko promišljanje o primjeni metodoloških osnova računovodstvenih načela i standarda financijskog izvještavanja proračunskih i neprofitnih organizacija
 • razvoj vještina i kompetencija za  razumijevanje i analizu financijskih izvještaja proračunskih i neprofitnih organizacija
 • stjecanje sposobnosti objektivne analize kvalitete i uspješnosti procesa financijskog izvještavanja te razumijevanje i mogućnost raščlambe i sinteze elemenata financijskih izvještaja u kontekstu analize, usmjeravanja i nadziranja poslovnih procesa proračunskih i neprofitnih organizacija
 • razvoj kompetencija, u verbalnom i pisanom komuniciranju, za potrebe odlučivanja i rješavanja problema u financijskom izvještavanju proračunskih i neprofitnih organizacija
 
 
Ishodi učenja
 
 • klasificirati, ocijeniti i kritički prosuđivati te vrednovati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih globalnih promjena na razvoj i obilježja financijskog izvještavanja proračunskih i neprofitnih organizacija    
 • kritički preispitati alternativne opcije izbora računovodstvenih načela i standarda financijskog izvještavanja neprofitnih i proračunskih organizacija i procijeniti učinak izbora određene alternative na kvalitetu financijskog izvještavanja
 • prezentirati i kritički istražiti proces financijskog izvještavanja proračunskih i neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj
 • stjecati iskustva i vještine u primjeni postojećih znanja za provođenje vlastitog empirijskog istraživanja na realnim financijskim izvještajima proračunskih i neprofitnih organizacija 
 • stjecanje sposobnosti korištenja financijskih izvještaja u kontekstu upravljanja i nadziranja poslovnih procesa proračunskih i neprofitnih organizacija
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci