Filozofija znanosti i istraživačka etika

Predavači: Izv.prof.dr.sc. Davor Lauc (nositelj), dr. sc. Viktor Dörfler 


Opis kolegija
 
Kolegij Filozofija znanosti i istraživačka etika predstavlja napredni uvod u odabrane probleme suvremene filozofiju znanosti namijenjen polaznicima bez formalnog obrazovanja iz područja logike i filozofije. Prvi dio kolegija namijenjen je usvajanju nužnog ,,tehničkog aparata’’ za razumijevanje suvremenih tehnika i problema filozofije znanosti, te njihove samostalne primjene na vlastito znanstvenoistraživačko područje. Radi se prvenstveno o fundamentalnim tehnikama simboličke logike i teorije vjerojatnosti. U drugom dijelu kolegija polaznici se upoznaju s ključnim klasičnim problemima filozofije znanosti, poput problema znanstvene metode, znanstvenog objašnjenja, problemu demarkacije, i povezanim problemima, s naglaskom u povezivanju istih s vlastitim područjem ekonomskih znanosti. Treći dio kolegija, kojeg izvodi prof. V. Dorfler, obrađuje odabrane recentne teme filozofije znanosti.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje fundamentalnih znanja iz simboličke logike
 • usvajanje znanja iz osnova teorije i filozofije vjerojatnosti, te povezivanje s poznatim znanstvenim metodama
 • kritičko usvajanje ključnih pojmova suvremene filozofije znanosti (znanstvene metode, problema znanstvenog objašnjenja, demarkacije znanosti, razvoja znanosti)
 • stjecanje sposobnosti kritičkog vrednovanja recentnih filozofskih rasprava i analiza iz područja filozofije znanosti i njihove primjene na područje ekonomskih znanosti
 • razvoj kompetencija za primjenu relevantnih problema filozofije znanosti u vlastitom istraživačkom radu
 
 
Ishodi učenja
 
 • sposobnost razlikovanja induktivnih i deduktivnih zaključaka u kontekstu znanstvene metode
 • sposobnost samostalne primjene dedukcije u ostvarenju vlastitih primjera modela znanstvenog objašnjenja
 • sposobnost kritičkog vrednovanja i sinteze različitih modela znanstvenog objašnjenja u vlastitom istraživačkom radu
 • razumijevanje osnovnih modela razlikovanja znanosti i pseudo-znanosti (problem demarkacije)
 • sposobnost primjene i sinteze modela demarkacije s odabranim područjem ekonomskih znanosti
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • rasprava
 • on-line zadaci i eseji
 • istorazinsko ocjenjivanje eseja (kolega)
 • samostalni esej