Metode statističkog uzorkovanja

Predavač: Prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija


Opis kolegija
 
Svrha kolegija je upoznati studente s dizajnima statističkih istraživanja (anketa, kontrolirana opažanja i eksperiment). Studentima će se prezentirati razlika između statističkog i nestatističkog uzorkovanja, te faze anketnog istraživanja, uz jednostavno slučajno, sistematsko, stratificirano i uzorkovanje skupina, uz pristrane i nepristrane metode procjenjivanja parametara, procjenjivanje potrebne veličine uzorka, pokazatelje učinka dizajna (Deff; Defft) te analizu elemenata ukupne pogreške ankete. Studentima će se ukazati na važnost analize uzoračke i neuzoračke pogreške, nedostajućih podataka, te pogreške mjerenja i obrade. Metode i tehnike uzorkovanja biti će studentima prezentirane na primjerima društvenih i poslovnih anketa.
 
 
Ciljevi učenja 

 • usvajanje naprednih znanja iz statistike i metode uzorkovanja
 • stjecanje sposobnosti kritičkog odabira odgovarajućeg dizajna statističkog uzorkovanja u vlastitom nezavisnom društvenom, odnosno ekonomskom istraživanju
 • razvoj kompetencija za primjenu odgovarajuće metodologije statističkog uzorkovanja u vlastitom nezavisnom ekonomskom istraživanju
 • usvajanje vještina potrebnih za primjenu odgovarajuće statističke potpore kako bi se provelo vlastito empirijsko istraživanje na realnim ekonomskim podacima
 • stjecanje kompetencija za kritičko vrjednovanje stručnih i znanstvenih empirijskih  ekonomskih istraživanja koja sadrže postupke uzorkovanja
 
 
Ishodi učenja 
 • usvajanje znanja iz područja metode statističkog uzorkovanja na razini koja odgovara studentima doktorskog studija iz polja društvenih znanosti, a posebno ekonomije
 • razumijevanje i primjena odgovarajuće statističke metodologije potrebne kako bi se provelo vlastito ekonomsko empirijsko anketno istraživanje uz primjenu metode statističkog uzorkovanja
 • proširivanje usvojenog znanja na naprednije specijalizirane teme potrebne kako bi se provelo vlastito anketno istraživanje uz primjenu metode statističkog uzorkovanja
 • stjecanje iskustva i vještina u primjeni postojeće statističke potpore za provođenje vlastitog empirijskog anketnog istraživanja na realnim ekonomskim podacima
 • stjecanje znanja za adekvatnu interpretaciju rezultata anketnog istraživanja uz primjenu metode statističkog uzorkovanja i njihove implikacije na ekonomsku teoriju
 
 
Oblici nastave 
 • predavanja
 • kompjuterske radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci