Izv. prof. dr. sc. Anita Čeh Časni

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Anita Čeh Časni
Ime i prezime
Anita Čeh Časni
Kabinet
B-502
Telefon
E-Mail
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Ponedjeljak (Zavod za euroazijska istraživanja, dvorana 26, istočni ulaz u zgradu Fakulteta).: 12:00 - 13:00
Biografija
Ime i prezime: Anita Čeh Časni
Akademski stupanj: doktorica znanosti
Sadašnje zvanje: izvanredna profesorica
Katedra: Katedra za statistiku
Fakultet: Ekonomski fakultet Zagreb
Adresa: Trg J.F.Kennedya 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon:+385-1 238-3361
Fax:+385-1 233-3361
E-mail: aceh@efzg.hr

CV hrvatski