Projekt: "Kako postati društveni poduzetnik"


- Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. -Naziv projekta: Kako postati društveni poduzetnik


Kratki opis projekta: "Kako postati društveni poduzetnik" je projekt promocije i poticanja stvaranja društveno-poduzetničke kulture. Obrazovanjem se oblikuju stavovi, vještine i kultura, a upravo poduzetničko obrazovanje pruža kombinaciju eksperimentalnog učenja, izgradnje vještina i ono najvažnije promjenu načina razmišljanja. Za razliku od trenutnih programa, projekt „Kako postati društveni poduzetnik“ pruža pomoć u procesu definiranja poduzetničke ideje, njezinom pretvaranju u poslovnu priliku izradom poslovnog plana te potencijalnom započinjanju poduzetničkog pothvata. Upravo navedena znanja, često predstavljaju prepreku pri donošenju njihove odluke o samostalnom poduzetništvu. Konačni rezultat projekta „Kako postati društveni poduzetnik“ predstavlja povećanje pripremljenosti i kompetencija marginaliziranih skupina društva za pokretanje vlastitih društvenih poduzeća te povećani broj njih zainteresiranih za društveno poduzetništvo i samozapošljavanje poslije završetka programa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj ovog projekta je potaknuti polaznike na razmišljanje i uviđanje društvenog poduzetništva kao njihove moguće buduće profesije. Sudionici projekta su 60 pripadnika marginaliziranih skupina društva. Rezultat provedbe projekta je povećanje pripremljenosti i kompetencija polaznika za pokretanje vlastitih društvenih poduzeća te povećani broj polaznika zainteresiranih za društveno poduzetništvo, odnosno širenje svijesti o društvenom poduzetništvu organizacijom međunarodne konferencije.

Ukupnu vrijednost projekta (u HRK): 495.492,25

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 495.492,25

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 01.06.2017.-31.05.2018.

Kontakt osoba za više informacija: dr. sc. Mladen Turuk

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

 

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Studentskog poduzetničkog inkubatora Sveučilišta u Zagrebu.