Upis studenata u više godine studija

Upisi studenata u više godine za akademsku godinu 2021./2022. odvijat će se u potpunosti online.

Upisi studenata odvijat će se u periodu od 13.09.2021. (od 08:30) do 30.09.2021. (do 23:59).

Studenti u tom periodu upis obavljaju putem Studomata.

Studenti su dužni obaviti upis u ISVU sustav i popuniti e-zamolbu za upis u zimski semestar (e-zamolba zamjenjuje dosadašnju praksu  predaje upisnih materijala u Studentsku referadu).

Studenti koji se NE UPISUJU sami u ISVU sustav su:
  • studenti sa rješenjima (bilo koje vrste),
  • ponavljači završnih godina studija (tzv. „apsolventi“),
  • studenti koji su izborne predmete birali putem Burze izbornih predmeta,
  • studenti koji upisuju prvi puta  IV. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog  studija Poslovne ekonomije kada  biraju smjer
  • studenti koji se iz bilo kojeg razloga ne mogu sami upisati u ISVU sustav


SVI studenti su dužni popuniti e-zamolbu!!!

Studenti pristupaju sustavu putem linka https://student.efzg.hr

Ako niste u mogućnosti pristupiti sustavu molimo Vas da promijenite svoju lozinku za pristup AAI@Edu sustavu putem https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke
Nakon promijene lozinke sustavu https://student.efzg.hr pristupate sa svojom novom lozinkom.

1.Odaberete ikonu e-zamolba


 
2.Popunite sve navedene rubrike i priložite potrebnu dokumentaciju (popis niže u tekstu)
 
 
3.Nakon što ste sve popunili i POHRANILI slijedit će poruka da je e-zamolba PREDANA


 
4.Nakon što djelatnik Studentske referade provjeri popunjen obrazac i ustanovi da je sve u redu, potvrdit će vaš upis u ISVU sustavu i prikazat će se da je e-zamolba za upis ODOBRENATime je vaš upis završen.

Student status e-zamolbe provjerava na način da se ponovno ulogira u sustav e-zamolbe i pod Moje zamolbe - odabire Akademska godina 2020./2021. (ne 2021./2022.).
U e-zamolbu je potrebno pohraniti:
  • dokaz o uplati za troškove upisa na iznos 200,00 kn (ne plaćaju samo studenti koji upisuju ponavljanje završnih godina)
  • dokaz o uplati troškova školarine (pogledati Odluke o participacijama objavljene na web stranici Ekonomskog fakulteta Zagreb)
  • rješenje (bilo koje vrste)


Studenti koji su ostvarili potreban broj ECTS bodova za upis u višu godinu, upisuju SVE predmete zimskog semestra, bez obzira na broj neostvarenih bodova u prijašnjim zimskim semestrima.

Studenti koji nisu ostvarili potreban broj ECTS bodova za upis u višu godinu tzv. ponavljači, dopisuju predmete zimskog semestra više godine kako bi ukupno opterećenje bilo 30-33 ECTS-a . Potrebno je zbrojiti sve nepoložene bodove iz prijašnjih zimskih semestara i izračunati koliko se bodova može dopisati kako bi ukupno opterećenje bilo 30-33 ECTS-a (primjer: nepoloženih 18 ECTS-a, može se dopisati 12 ECTSa)

Popis predmeta se nalazi u Redu predavanja koji je objavljen na kraju ove obavijesti.

Studenti koji prvi put upisuju IV. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, odabiru smjer putem aplikacije temeljem prosjeka ocjena (obavijest o točnom datumu i načinu upisa bit će objavljena naknadno na web stranici Fakulteta).

Za studente koji su izborne predmete birali putem Burze izbornih predmeta upis će se održati nakon što završe upisi u više godine za ostale studente (obavijest o točnom datumu i načinu upisa bit će objavljena naknadno na web stranici Fakulteta).
 
Za studente IV. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije koji putem molbe zatraže prelazak na Integrirani preddiplomski i diplomski studij Poslovne ekonomije, odabir smjera odvijat će se nakon što se provede odabir smjera za studente koji prvi put upisuju IV. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije po principu gdje je ostalo mjesta u kvoti. Odabir smjera za ove studente provodit će se putem molbi od 28. – 30.09.2021. godine. Molbe se ostavljaju ispred Urudžbenog ureda. U molbi je potrebno navesti pet željenih smjerova po prioritetu za upis. Uz molbu su studenti  obvezni priložiti prijepis ocjena. Upis ovih studenata provodit će Studentska referada.
 

Potvrde o upisu u akademsku godinu 2021./2022. studenti mogu izvaditi putem sustava e-građani.

Studentske molbe sa popratnom dokumentacijom podnose se putem e-zamolbi najkasnije do 25.09.2021. godine.

Rješenja studentskih molbi će studentima biti dostavljena e-mailom na adresu koju su naznačili u e-zamolbi.
 
Uplata participacija obavlja se na račun Ekonomskog fakulteta – Zagreb: 

IBAN: HR0723600001101351242
MODEL: HR00
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: OIB studenta (OBAVEZAN PODATAK!)
 
Red predavanja za akademsku godinu 2021./2022. (pdf.format)