UPIS STUDENATA U VIŠE GODINE STUDIJA 2022./2023.

Upisi studenata u više godine za akademsku godinu 2022./2023. odvijat će se u potpunosti online.

Upisi studenata odvijat će se u periodu od 31.08.2022. (od 08:30) do 30.09.2022. (do 23:59). Studenti u tom periodu upis obavljaju putem Studomata.

Studenti su dužni obaviti upis u ISVU sustav i popuniti e-zamolbu za upis u zimski semestar .

Studenti koji se NE UPISUJU sami u ISVU sustav su: 
  • studenti sa rješenjima (bilo koje vrste), 
  • ponavljači završnih godina studija (tzv. „apsolventi“), 
  • studenti koji su izborne predmete birali putem Burze izbornih predmeta, 
  • studenti koji upisuju prvi put  IV. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije i biraju smjer.
 

SVI studenti su dužni popuniti e-zamolbu!!!

Studenti pristupaju sustavu putem linka https://student.efzg.hr.

Ako niste u mogućnosti pristupiti sustavu molimo Vas da promijenite svoju lozinku za pristup AAI@Edu sustavu putem https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke.

Nakon promijene lozinke sustavu https://student.efzg.hr pristupate sa svojom novom lozinkom.


1. Odaberete ikonu e-zamolba2. Popunite sve navedene rubrike i priložite potrebnu dokumentaciju (popis niže u tekstu) 3. Nakon što ste sve popunili i POHRANILI slijedit će poruka da je e-zamolba PREDANA4. Nakon što djelatnik provjeri popunjen obrazac i ustanovi da je sve u redu, potvrdit će vaš upis u ISVU sustavu i prikazat će se da je e-zamolba za upis ODOBRENATime je vaš upis završen.

NAPOMENA: Status molbe ODOBRENO u sustavu https://student.efzg.hr ne znači da je molba riješena. Rješenje će vam biti dostavljeno na mail adresu koju ste naveli u molbi. Rješenje se sa potrebnim dodacima nakon primitka ponovo dostavlja kroz e-zamolbu vodeći računa o tipu zamolbe (upis zimskog/ljetnog semestra, promjena predmeta, ostalo i sl.)

U e-zamolbu je potrebno pohraniti:

  • dokaz o uplati za troškove upisa na iznos 200,00 kn (troškove upisa plaćaju SVI studenti)
  • dokaz o uplati troškova školarine (pogledati Odluke o participacijama objavljene na web stranici Ekonomskog fakulteta Zagreb, a ne Studomat)
  • rješenje (bilo koje vrste)
 
Studenti koji su ostvarili potreban broj ECTS bodova za upis u višu godinu, upisuju SVE predmete zimskog semestra, bez obzira na broj neostvarenih bodova u prijašnjim zimskim semestrima.
 
Studenti koji nisu ostvarili potreban broj ECTS bodova tzv. ponavljači, dopisuju predmete zimskog semestra više godine kako bi ukupno opterećenje bilo 30-33 ECTS boda. Potrebno je zbrojiti sve nepoložene bodove iz prijašnjih zimskih semestara i izračunati koliko se bodova može dopisati kako bi ukupno opterećenje bilo 30-33 ECTS-a (primjer: nepoloženih 18 ECTS-a, može se dopisati 12 ECTSa)

NAPOMENA: Studentska referada će studentu upisati ono što je dozvoljeno upisati, a ne sve ono što je student naveo u e-zamolbi. Nakon što je upis obavljen u cijelosti, student je dužan odmah provjeriti upisni list u ISVU sustavu te u slučaju nejasnoća ili moguće pogreške kontaktirati referenta.

Predmeti se nalaze u Redu predavanja koji je objavljen na kraju ove obavijesti.

Studenti koji prvi put upisuju IV. godinu
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, odabiru smjer putem aplikacije temeljem težinskog prosjeka ocjena. Obavijest o upisima nalazi se ovdje.

Studenti III.,IV. I V. godine koji su izborne predmete birali putem Burze izbornih predmeta odabiru predmete putem aplikacije temeljem težinskog prosjeka ocjena. Obavijest o upisima nalazi se ovdje.
 
Za studente IV. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije koji putem molbe zatraže prelazak na Integrirani preddiplomski i diplomski studij Poslovne ekonomije, odabir smjera odvijat će se nakon što se provede odabir smjera za studente koji prvi put upisuju IV. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije po principu gdje je ostalo mjesta u kvoti. Odabir smjera za ove studente provodit će se putem molbi od 28. – 30.09.2022. godine. Molbe se predaju u Urudžbeni ured. U molbi je potrebno navesti pet željenih smjerova po prioritetu za upis. Uz molbu su studenti  obvezni priložiti prijepis ocjena. Upis ovih studenata provodit će Studentska referada.

Potvrde o upisu u akademsku godinu 2022./2023. studenti mogu izvaditi putem sustava e-građani.

Studenti koji nisu upisani u tekuću godinu (2021./2022.), molbe predaju u Urudžbeni ured.

Rješenja studentskih molbi studentima će biti dostavljena e-mailom na adresu koju su naznačili na molbi.

 

Uplata participacija obavlja se na račun Ekonomskog fakulteta – Zagreb:  

IBAN: HR0723600001101351242
MODEL: HR00
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: OIB studenta (OBAVEZAN PODATAK!)

OBAVEZNO RAZDVOJITI UPLATU ŠKOLARINE I UPLATU UPISNINE (200 kn)!


Red predavanja za akademsku godinu 2022./2023.


Odgovore na najčešća pitanja možete pronaći ovdje.