UNIC4ER seminar o najboljim praksama angažiranog istraživanja

U okviru UNIC4ER projekta, Sveučilište u Corku organizira UNIC seminar na temu najboljih praksi u angažiranom istraživanju, 29. ožujka 2022. od 12.30 - 14.30 (CET)

Više informacija i poveznica za registraciju dostupni su na https://www.unic.eu/en/events/learning-engaged-research.