Ukidanje Indeksa i pitanja vezana uz indeks

Obzirom da je akademska 2019./2020. prijelazna godina u kojoj se ukida indeks kao identifikacijska isprava, Studentskoj referadi je isti potreban za izradu e-indeksa.

Iz tog razloga je za sve upise u akademsku 2020./2021. i sravnjenja indeksa za tekuću godinu potrebno priložiti indeks, kako bi Studentska referada studentu provela završetak studija ili izradila e-indeks.

Studenti u indeksu ne moraju imati upisane ocjene u ljetnom semestru akademske 2019./2020. godine.

Ocjena iz Seminarskog rada, Poslovnog projekta i Stručne prakse ne mora biti upisana u indeks nego samo na prijavnicu.

Indeksi će studentima biti vraćeni prilikom diplomiranja/završetka studija ili ispisa.