Sudjelovanje članova projekta DIGI4Teach na Odyssey konferenciji

Članovi projekta „Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization“ – DIGI4Teach, projekta strateškoga partnerstva sufinanciranoga sredstvima programa Erasmus+ sudjelovali su od 1. do 4. lipnja 2022. godine na 13. međunarodnoj konferenciji Odyssey koju organizira Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Tom su prilikom članice projekta s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman, doc. dr. sc. Mateja Brozović i dr. sc. Ana Rep, prezentirale tri rada kao rezultat provedenoga anketnog istraživanja u okviru samoga projekta. Pored toga, na konferenciji su sudjelovali i drugi članovi projekta s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu. Sudjelovanje na konferenciji bilo je izvrsna prilika za upoznavanje ostalih sudionika konferencije o projektnim aktivnostima, ciljevima i planiranim outputima projekta kao i za razmjenu iskustva u poučavanja ekonomskih disciplina u eri digitalizacije. 
** Potpora Europske komisije proizvodnji ove objave ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.