Diplomski sveučilišni studij "Ekonomija"


Diplomski sveučilišni studij "Ekonomija" prema svom programu komplementaran je istovrsnim studijima na najuglednijim fakultetima i sveučilištima u Europi i SAD-u. Studij je namijenjen dubljem proučavanju teorijskih i praktičnih aspekata složenije ekonomske analize i kao takav je interesantan studentima koji su završili preddiplomski sveučilišni studij "Ekonomija", ali i studentima koji su završili studij "Poslovna ekonomija" zainteresiranim za analitičko produbljivanje svojih znanja. Ujedno on je zanimljiv i studentima završenih prirodnih i društvenih studija u okviru drugih fakulteta, pružajući im novi uvid u gospodarsku i ukupnu društvenu stvarnost. Završetkom ovog studija studenti stječu znanja potrebna za analizu i uvid u razrađeno područje sustava nacionalnih računa, te mogućnost šire razrade doktrinarnih ekonomskih problema. Kvalitetna makroekonomska znanja imaju osobito značenje u izradi i funkcioniranju djelotvornog tržišnog sustava nacionalne ekonomije i njenom uključenju u globalne tržišne tijekove. Specijalizacija u ekonomskoj analizi omogućuje studentima stjecanje znanja iz područja kvalitativne i kvantitativne analize uz poznavanje ekonometrijskih metoda i matematičkih modela.
 
Rad u relativno malim predavačkim i seminarskim grupama studentima olakšava izravniji kontakt s profesorima i suradnicima, što je značajna komparativna prednost za sve koji su željni znanja iz područja istraživanja na ovom studiju. Obrazovni proces se, pored klasičnih metoda, realizira kroz timski rad na konkretnim aktualnim događanjima iz hrvatskog i svjetskog gospodarskog okruženja. Velika pozornost poklanja se osobnim interesima studenata te se seminarske teme proširuju temama koje su u okviru kolegija posebno interesantne njima. Budući da se radi o malim grupama, profesori imaju potpuniji izravan uvid u rad i napredak studenata što omogućuje njihovo brže zapošljavanje uz preporuku.
 
Praksa pokazuje kako su studenti ovog studija većinom nositelji državnih stipendija i stipendija velikih korporacija, banaka, javnog sektora i državnih agencija. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje upravo studenti ovog studija relativno brzo pronalaze posao i to u ključnim institucijama javnog i privatnog sektora.
 
Završetkom diplomskog sveučilišnog studija "Ekonomija" studenti su osposobljeni za rad i profesionalni razvoj na modeliranju i analizi nacionalne ekonomske politike, kompleksnih gospodarskih sustava, potom kao financijski stručnjaci, planeri i specijalisti za ekonomsku politiku na razini pojedine gospodarske grane (industrije, poljoprivrede, trgovine i dr.), specijalisti za pojedina područja u turizmu, specijalisti za međunarodnu trgovinu, međunarodne financije i gospodarsku diplomaciju, te za javni sektor (energetika, obrazovanje, zdravstvo, regionalni i urbani razvoj, nastavnici ekonomske grupe predmeta u srednjim školama). 

S obzirom da Ekonomski fakultet - Zagreb u akademskoj 2015/2016. godini pokreće integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije "Poslovna ekonomija" i "Ekonomija", diplomski sveučilišni studij "Ekonomija" moguće je prema postojećem Nastavnom planu i programu upisati do zaključno akademske 2018/2019. godine.