SmartX kartice - povećanje-dodjela razine prava na prehranu

Obavijest o podjeli SmartX kartica dostupna je na poveznici.

U nastavku se nalaze upute za povećanje - dodjelu razine prava na prehranu. 
 
Redoviti studenti s mjestom prebivališta izvan županije u kojoj je studij
Kako bi student ostvario razinu prava 2 potrebno je dostaviti:
  • uvjerenje o prebivalištu – napisati svoj JMBAG

Redoviti studenti smješteni u studentskom domu
Kako bi student ostvario razinu prava 2.5 potrebno je dostaviti:
  • uvjerenje o prebivalištu – napisati svoj JMBAG
  • potvrdu SC-a o smještaju u domu – napisati svoj JMBAG
 
Vrhunski sportaši  sa prebivalištem izvan mjesta studiranja
Kako bi student ostvario razinu prava 2.5 potrebno je dostaviti:
  • uvjerenje o prebivalištu – napisati svoj JMBAG
  • rješenje o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora (kategorija I-III) – napisati svoj JMBAG

Informacije o razinama prava i pripadajućim iznosima subvencija dostupne su na poveznici.
Sve informacije se mogu provjeriti na cap@srce.hr
Navedena Uvjerenja i Potvrde iz Studentskog doma potrebno je dostaviti na e-mail adresu maxmann@efzg.hr