Provedba ankete u istraživanju EUROGRADUATE

Anketa EUROGRADUATE je pilot anketa diplomanata u odabranim europskim zemljama čiji je cilj postaviti temelje za održivu europsku anketu diplomanata. Ovo je inicijativa za mapiranje utjecaja koje su iskustva europskih diplomanata tijekom vremena dok su studirali imala na njihove profesionalne živote i živote europskih građana. Cilj je istražiti koliko su maturanti zadovoljni studijem, kako su se izdržavali, jesu li putovali u inozemstvo i što su radili nakon diplome. Rezultati istraživanja će se koristiti za usporedbu različitih sustava visokog obrazovanja u Europi i u svrhu identificiranja načina na koje oni mogu postati bolji u pripremanju mladih ljudi za svijet rada i njihovu ulogu u društvu.
 
Anketiranje u istraživanju EUROGRADUATE započelo je 12. prosinca 2022. godine.
 
Anketiranje se provodi na način da osobe koje su stekle diplomu u akademskim godinama 2016./2017. i 2020./2021. dobiju poveznicu za ulazak u anketu na svoju e-mail adresu. Kako se radi o gotovo 65.000 diplomiranih pozivi će stizati postupno u narednom razdoblju.
 
Ipak, ako bilo tko među osobama s diplomom iz ciljane skupine želi odmah svoju pristupnicu u istraživanje istu može zatražiti na e-mail: eurograduate@mzo.hr.