Projekt Održivi razvoj u tvojim rukama

Zagrebačka banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) kao nositelj projekta i partneri – Ernst & Young Savjetovanje d.o.o., Socijalna zadruga Humana Nova i Feelsgood Capital Partners d.o.o. (u daljnjem tekstu: Partneri) u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Ekonomski fakultet) organiziraju projekt za studente pod nazivom „Održivi razvoj u tvojim rukama“, koji uključuje set predavanja te sudjelovanje u natječaju za najbolji projektni prijedlog vezan uz temu održivosti (ESG).

Partneri su sukladno članku 26. Opće uredbe o zaštiti podataka zajednički voditelj obrade u svrhu provedbe natječaja i izbora najboljih projektnih prijedloga. Svi Partneri sudjeluju u natječajnoj Komisiji koja ocjenjuje i izabire najbolje projektne prijedloge.

1. Opis projekta
Projekt se sastoji od seta predavanja koje će na temu ESG-a i održivosti održati predstavnici Banke te predstavnici Partnera. Predavanja će se održati u formi u skladu s epidemiološkim mjerama. ESG je akronim od riječi „Environmental Social Governance“. Okolišni kriterij razmatra kako se trgovačko društvo odnosi prema okolišu, društveni kriterij
sagledava kako se odnosi prema zaposlenicima i zajednici u kojoj posluje dok se upravljački kriterij odnosi na način, procedure, kontrole i izvještaje
kojima se upravlja sustavom. Cilj je navedenog projekta promocija ESG modela i koncepta održivosti, u sklopu strateškog pristupa Banke u provođenju financijskih edukacija za mlade.

2. Tko može sudjelovati?
U projektu mogu sudjelovati studenti Ekonomskog fakulteta i to:
 • Studenti preddiplomskog i diplomskog integriranog studija
 • Studenti preddiplomskih stručnih studija
 • Studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija
 • Studenti poslijediplomskog specijalističkog studija

3. Trajanje projekta
Projekt će se organizirati početkom akademske godine 2021./2022.
Predavanja koja će voditi predstavnici Zagrebačke banke i Partnera te će se provodit u on-line formi ili uživo, ovisno o epidemiološkim mjerama i mogućnostima. Svako predavanje trajat će jedan sat te će uključivati prezentacijski dio i dio za diskusiju sa studentima.
 • Trajanje projekta predviđeno je u razdoblju od 18. listopada do 2. prosinca 2021 i sastoji se od sljedećih faza:
 • Predavanja – 18. – 27. listopada 2021.
 • Natječaj za najbolji projektni prijedlog – otvoren od 29. listopada – 12.studenog 2021.
 • Rad Komisije – 12. – 19. studenog 2021.
 • Objava finalista – 22. studenog 2021.
 • Drugi krug natjecanja – 22. – 29. studenog 2021.
 • Proglašenje pobjednika – početak prosinca 2021.

4. Koji projektni prijedlozi se mogu prijaviti
Prijavljeni projektni prijedlozi moraju tematski biti povezani uz ESG koncept, odnosno jedno od sljedećih područja:
 • E – Environmental – prijedlozi vezano uz zaštitu okoliša
 • S – Social – prijedlozi vezani uz društveni segment
 • G – Governance – prijedlozi vezani uz upravljanje
Svaki student može samostalno prijaviti jedan projekt.

5. Nagrade za najbolje prijedloge
Od ukupnog broja zaprimljenih projektnih prijedloga stručna Komisija odabrat će pet finalista. Finalisti će dobiti mogućnost daljnjeg natjecanja za
glavne tri nagrade.
Iznos glavne nagrade za pobjednički projektni prijedlog, prema odabiru stručne Komisije iznosi 3.000 kuna. Iznos druge nagrade iznosi 2.000 kuna, a treće 1.000 kuna. Nagrade će biti dodijeljene studentima na poklon kartici Banke. Uz financijske nagrade pobjednici imaju mogućnost obaviti studentsku praksu u trajanju od mjesec dana u Zagrebačkoj banci ili drugom privatnom trgovačkom društvu Partnera na projektu.

6. Kriteriji za odabir projekata
Sve zaprimljene projektne prijedloge procijenit će stručna Komisija, a bodovanje projekata izvršit će se prema sljedećim kriterijima:
 • Inovativnost i tehničko rješenje – 40%
 • Tržište – 40%
 • Kompetencije prijavitelja – 10%
 • Prezentacija ideje – 10%
Tijekom pripreme projektni prijedloga studenti mogu svoje upite poslati na mail adresu: sib@unicreditgroup.zaba.hr s naznakom „Održivi razvoj u
tvojim rukama“

7. Tko čini stručnu Komisiju?
Članove stručne Komisije čine predstavnici Banke, Ekonomskog fakulteta te predstavnici Partnera - privatnih trgovačkih društva.
Komisija ima 5 članova od kojih je predstavnik Banke predsjednik. Predsjednik određuje redoslijed kojim će se ocjenjivati pojedini projekti. Svaki član Komisije će dati svoj prijedlog ocijene (0-5) te će se bodovi svih članova Komisije zbrojiti i podijeliti s brojem članova Komisije. Prvih pet rangiranih projekta ulazi u drugi krug natječaja. U slučaju da prilikom ocjenjivanja postoji više projekata koji imaju jednaki broj bodova i dijele peto mjesto, projekt koji je imao najveći broj bodova dodijeljen od strane Predsjednika Komisije prolazi dalje. Ako i u takvom slučaju više projekata dijeli peto mjesto, dalje prolazi onaj koji ima najviše ostvarenih bodova.

8. Uvjeti prijave
Prijave za projektne prijedloge razmatrat će se isključivo pod sljedećim uvjetima:
 • prijava je poslana u propisanom roku;
 • prijava je poslana putem prijavnog obrasca koji je dostupan uz ove Uvjete;
 • prijavni obrasci su uredno i potpuno popunjeni te poslani na mail adresu: sib@unicreditgroup.zaba.hr
 • student ima prebivalište na području Republike Hrvatske

9. Prijava na natječaj
Projektni prijedlog prijavljuje se u skladu s ovim uputama zajedno sa svom dokumentacijom te dostavlja na e-mail sib@unicreditgroup.zaba.hr u
propisanom roku najkasnije do 23:59 12. studenog 2021. godine.
Po dostavi prijave na natječaj na e-mail adresu: sib@unicreditgroup.zaba.hr, Banka će potpune prijavnice proslijediti Partnerima.
Prijavna dokumentacija sastoji se od sljedeće dokumentacije:
 • prijavnica;
 • dodatnih priloga - tehnička ili ostala dokumentacija ili informacije vezane za projektni prijedlog koji se prijavljuje; fotografije, zapisi, prezentacija te ostali materijal vezan uz projektni prijedlog.
Dodatni prilozi nisu obavezni. Moguće je aplicirati do 5 priloga uz prijavnicu. Navedeni prilozi mogu biti dokumenti u formatima PDF do ukupne veličine
10MB zajedno. Nepotpuno ispunjena prijavnica neće se razmatrati.

Podaci navedeni u prijavnici natječaja moraju biti istiniti i podložni su provjeri od strane Ekonomskog fakulteta u vidu da li je projekt prijavljen od strane
studenta Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. U slučaju utvrđenih nepravilnosti ili netočnosti u dokumentaciji, prijavljeni projekt neće se uzeti u daljnju
evaluaciju.

10. Tijek izbora
 • stručna Komisija sagledat će pristigle projekte prijedloge i odabrati pet najboljih koji će ući u drugi krug natječaja, odnosno finalni izbor za najbolja tri projektna prijedloga
 • u drugom krugu natječaja, finalisti će se dodatno pripremati te svoje projekte prezentirati pred stručnom Komisijom koje će potom odlučiti o pobjedničkim projektima. Finalisti će po odabiru biti informirani o načinu i sadržaju završne prezentacije.
 • u slučaju da koji od odabranih finalista odustane od sudjelovanja u drugom krugu natječaja, u drugi krug bit će pozvan iduće rangirani sudionik iz poretka odabranih izvan prvotno odabranih pet finalista, koji je zadovoljio sve kriterije prema evaluaciji stručne Komisije
 • glavne tri nagrade, bit će dodijeljene najboljim projektnim prijedlozima prema izboru stručne Komisije na jednaki način kako je to propisano za prvi krug natječaja.

Svi sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima na dodjeli nagrada pobjednicima natječaja. Banka će obavijestit finaliste putem kontakt
podataka iz prijavnice o točnom datumu održavanja dodjele i proglašenja dobitnika. Nakon proglašenja pobjednika rezultati će biti objavljeni putem web stranice www.zaba.hr i društvenih mreža Zagrebačke banke. Odluka Komisije je konačna, a žalba nije dopuštena.

11. Ostale informacije
Ovaj projekt objavljen je na internim i eksternim kanalima Ekonomskog fakulteta, koji će na taj način promovirati projekt.
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj natječaj prijavitelj se slaže s ovim Uvjetima.
Informacije o obradi osobnih podataka dostupne su na sljedećoj poveznici https://www.zaba.hr/home/o-nama/odrzivi-razvoj-u-tvojim-rukama.
Sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: sib@unicreditgroup.zaba.hr.

Prijavnica za projekt (PDF)
Uvjeti projekta i natječaja (PDF)
Informacije o obradi podataka (PDF)