Profesorica Mirjana Pejić Bach s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu među 2% najcitiranijih znanstvenika na svijetu u 2020.-toj godini

Znanstvena analiza o citiranosti svjetskih znanstvenika objavljena je 19. listopada 2021. na mrežnim stranicama izdavača Elsevier. Analiza koju su proveli profesori John P. A. Ioannidis, Kevin W. Boyack i Jeroen Baas sa Sveučilišta Stanford u Kaliforniji (SAD) sadrži javno dostupnu bazu podataka s informacijama o više od 100.000 vrhunskih znanstvenika, uključujući standardizirane informacije o citatima, h-indeks, hm-indeks prikladan za koautorstvo, citate članaka na različitim pozicijama autora i zbirni pokazatelje utjecajnosti citata. Za utjecaj citiranosti karijere i za godinu dana prikazani su zasebni podaci (2020.).
 
Elsevier je izdvojio 190.064 znanstvenika koji su u 2020.-toj godini ostvarili najbolji rezultat u citiranosti i time se svrstali među 2% znanstvenika s najvećim utjecajem mjerenim brojem citata. Iz Republike Hrvatske se na tom popisu za 2020.-tu godinu nalazi 77 hrvatskih znanstvenika. Citiranost je mjerena podacima iz znanstvene baze Scopus.
 
Na listi najcitiranijih znanstvenika sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu je prof.dr.sc. Mirjana Pejić Bach. Najveći broj citata je profesorica Mirjana Pejić Bach ostvarila iz područja Artificial Intelligence & Image Processing, u kojem se nalazi među 1,35% znanstvenika s najvećim utjecajem citiranosti.
 
Mirjana Pejić Bach je redovita profesorica na Katedri za informatiku, Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirala je iz područja modeliranja sistemskom dinamikom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se na MIT Sloan School of Management iz područja sistemske dinamike i na OliviaGroup iz područja rudarenja podataka. Voditeljica je i suradnica brojnih projekata u kojima surađuje s hrvatskim poduzećima i međunarodnim organizacijama, posebice kroz projekte Europske Unije i bilateralni istraživački okvir. Nagrađivana je nacionalnim i međunarodnim nagradama za svoj rad, kako za njegovu kvalitetu tako i za citiranost.
 
Njezina područja istraživanja su strateška primjena informacijske tehnologije u poslovanju, podatkovna znanost i simulacijsko modeliranje. Svoj istraživači rad usmjerila je na metodologiju istraživanja, kvalitativnu i kvantitativnu, posebice metoda umjetne inteligencije i strojnog učenja, metoda multivarijantne statistike i modeliranja strukturnim jednadžbama. Urednica je nekoliko znanstvenih časopisa koji su indeksirani u bazama Scopus i WoS. Organizirala je brojne konferencije, kao što je "Privacy in Statistical Databases 2016" (PSD 2016) pod pokroviteljstvom UNESCO Chair in Data Privacy te održala plenarna predavanja na kongresima, kao što je IEEE Systems. Dobitnica je nekoliko međunarodnih nagrada za svoj znanstveni rad, kao što je Emerald Literati Network Awards for Excellence.
 
Kao glavni cilj svog djelovanja ističe rad sa mladima kroz mentoriranje doktorskih radova i razvoj znanstvene karijere mladih znanstvenika.
 
Izdvojeni radovi iz područja podatkovne znanosti i pametnih tehnologija objavljenih u posljednje tri godine:
  • Pejić Bach, M., Bertoncel, T., Meško, M., & Krstić, Ž. (2020). Text mining of industry 4.0 job advertisements. International journal of information management50, 416-431.
  • Jerman, A., Pejić Bach, M., & Aleksić, A. (2020). Transformation towards smart factory system: Examining new job profiles and competencies. Systems Research and Behavioral Science37(2), 388-402.
  • Pejić Bach, M., Krstić, Ž., Seljan, S., & Turulja, L. (2019). Text mining for big data analysis in the financial sector: A literature review. Sustainability11(5), 1277.
  • Jerman, A., Pejić Bach, M., & Bertoncelj, A. (2018). A bibliometric and topic analysis on future competencies at smart factories. Machines6(3), 41.
  • Pejić Bach, M., Zoroja, J., & Čeljo, A. (2017). An extension of the technology acceptance model for business intelligence systems: project management maturity perspective. International Journal of Information Systems and Project Management5(2), 5-21.

Analiza znanstvenika na svijetu s najvećim utjecajem citiranosti u 2020. objavljena je 19. listopada, 2021. godine, a dostupna je na poveznici Updated science-wide author databases of standardized citation indicators.