Prof. dr. sc. Darko Tipurić

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Darko Tipurić
Ime i prezime
Prof. dr. sc. Darko Tipurić
Kabinet
A 006
Telefon
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 12:00 - 14:00
Biografija
Darko Tipurić rođen je 8.3.1966. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1989. godine. Dobitnik je Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu kao jedan od najboljih studenata generacije na Sveučilištu. Magistrirao je na poslijediplomskom studiju Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1991. godine, obranivši magistarski rad "Fenomen marketinga i marketinška znanost". Godine 1993. obranio je doktorsku disertaciju "Interorganizacijski odnosi u kanalima marketinga" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom 1991. godine bio je na specijalističkom usavršavanju iz područja organizacijskog ponašanja u Beču (Wirtschaftuniversität i University of Kentucky).

Od veljače 1993. godine radi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za organizaciju i menadžment, prvo u zvanju asistenta, a od 1994. u zvanju višega asistenta. Sredinom 1997. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2001. godine u zvanje izvanrednog profesora i 2004. godine u zvanje redovitog profesora, a 2009. godine u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.

Gostujući je profesor na Sveučilištu na Malti, splitskom i sarajevskom Ekonomskom fakultetu, Sveučilištima u Puli i Dubrovniku te Visiting Fellow na Leeds Metropolitan University.

Nositelj je kolegija „Poslovno odlučivanje”, „Strateški menadžment”, „Međunarodni menadžment”, „Poslovna strategija” i „Korporativno upravljanje” na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Autor je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova iz područja menadžmenta u zemlji i inozemstvu. Znanstveni i stručni interes posljednjih godina usmjeren mu je na istraživanje konkurentske sposobnosti i strategija hrvatskih poduzeća te na radničko dioničarstvo, privatizaciju i korporativno upravljanje.

Dobio je četiri nagrade «Mijo Mirković» za knjige ”Strateški savezi: suradnjom poduzeća do konkurentske prednosti” 2002. godine, „ESOP i hrvatsko poduzeće” 2004. godine, „Nadzorni odbor i korporativno upravljanje” 2006. godine i „Korporativno upravljanje” 2008. godine.

Bio je gost-urednik dvaju posebnih izdanja britanskog časopisa International Journal of Management Cases na teme „Privatization and Employee Ownership in Croatia” (2006. godine) i “Towards Development of Modern Corporate Governance in Croatia” (2008. godine). Urednik je (editor-in-chief) časopisa International Journal of Transitions and Innovation Systems.

Sudjelovao je kao suradnik i istraživač u većem broju znanstvenih projekata. Između ostalih, sudjelovao je kao suradnik na znanstvenom projektu Ekonomskog instituta br. 1119 (Konkurentnost hrvatskog gospodarstva), znanstvenom projektu Ekonomskog fakulteta i Hrvatske Gospodarske Komore pod nazivom "Upravljanje efikasnošću hrvatskih poduzeća u uvjetima tržišnog restrukturiranja". Sudjelovao je kao istraživač u znanstvenom projektu Ministarstva znanosti pod nazivom “Komparativno istraživanje funkcioniranja managementa”.

Od 2002. do 2006. godine bio je voditelj i glavni istraživač projekta “Konkurentska sposobnost i strategije hrvatskih poduzeća“, a od 2006. voditelj je programa „Konkurentnost hrvatskih poduzeća” te voditelj i glavni istraživač projekta „Korporativno upravljanje i konkurentnost hrvatskih poduzeća” Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Voditelj je hrvatskog dijela projekta EMIS-European Manufacturing Innovation Survey, (projekt koordinator: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research). Osim spomenutih, sudjelovao je ili sudjeluje u zavidnom broju drugih znanstvenih i stručnih projekata u zemlji i inozemstvu.

Sudjelovao je u radu većeg broja domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, savjetovanja i simpozija. Član je programskih odbora, recenzentskih i uredničkih odbora više međunarodnih znanstvenih konferencija.

Voditelj je međunarodnog poslijediplomskog specijalističkog studija “Poslovno upravljanje (MBA)” i član odbora poslijediplomskog studija “MBA in Construction” Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je poslijediplomskog specijalističkog studija „Strategija i korporativno upravljanje”. Bio je programski voditelj sveučilišnog studija poslovnog upravljanja za inženjere (DSM-Diploma Study in Management) Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Na poslijediplomskom doktorskom studiju i poslijediplomskim specijalističkim studijima nositelj je i predaje više kolegija iz područja menadžmenta i srodnih disciplina.

U razdoblju 2002.-2004. bio je prodekan za međunarodnu suradnju i odnose s gospodarstvom; 2004.-2006. bio je zamjenik dekana; a u mandatnim razdobljima 2006.-2008 i 2008-2010, dekan je Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Od 2014.godine pročelnik je Katedre za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Član je Senata Sveučilišta u Zagrebu i Vijeća društveno-humanističkih znanosti te član Rektorskog kolegija u širem sastavu. Član je Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polje ekonomije.

Član je više međunarodnih strukovnih i znanstvenih udruga (Hrvatskog udruženja ekonomista, Strategic Management Society, British Academy of Management, European Corporate Governance Institute, Business & Economic Society International, International Council of Small Business; Roland Berger Academic Network, European Federation of Employee Ownership, National Center of Employee Ownership i dr.).

Član je glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista i počasni predsjednik Hrvatske udruge certificiranih članova nadzornih odbora. Bio je savjetnik u izradi novog Zakona o privatizaciji i član radne skupine Predsjednika Republike za izradu strategije informatizacije Hrvatske. Bio je član je Ekonomskog Vijeća Predsjednika Vlade RH i Gospodarsko socijalnog vijeća, kao i član savjetodavnog odbora Agencije za promicanje izvoza i ulaganja Republike Hrvatske. Također je obnašao funkciju Potpredsjednika Upravnog odbora Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu i člana upravnih vijeća Ekonomskog instituta i Carneta.

Konzultant je brojnih hrvatskih i inozemnih poduzeća te drugih institucija. Konzultant je međunarodne organizacije Southeast Europe Enterprise Development (World Bank) (Vendor No. 42529) i sudjeluje u projektima razvoja poduzetništva, menadžmenta i korporativnog upravljanja u tranzicijskim zemljama.

Darko Tipurić je Guverner Rotary Distrikta 1913 (Hrvatska) u 2018-19 godini i nositelj brojnih rotarijanskih i drugih priznanja za humanitarno služenje.
Darko Tipurić_Europass CV_HR

Darko Tipurić_Europass CV_EN