Prof. dr. sc. Alka Obadić

Povratak na katedru
  Prof. dr. sc. Alka Obadić
Ime i prezime
Alka Obadić
Kabinet
213
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Srijeda: 08:30 - 10:00
Biografija
Europass CV (HR)Europass CV (ENGL)

OSOBNI PODACI
Mjesto rođenja: Varaždin, RH
Nacionalnost:    Hrvatica
Zvanje:             Redovita profesorica u trajnom zvanju
Adresa:             Trg J.F. Kennedy 6, 10 000 Zagreb, RH
Telefon:            +385-01-2383-147
E-mail:              aobadic@efzg.hr

OBRAZOVANJE
2000-2003: Doktorski studij EDAMBA na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu i Wirtschaftsuniversitätu u Beču
1998–2000: Poslijediplomski studij “Politika privrednog razvitka” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu
1993-1997: Studij “Poslovne ekonomije”, smjer Vanjska trgovina na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu
(Diplomirala uz dekanovu nagradu u rujnu 1997. godine.)
1989-1993: Matematička gimnazija, Varaždin
1981-1989: 1. Osnovna škola, Varaždin

RADNO ISKUSTVO
EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
2019 - : Redovita profesorica u trajnom zvanju na kolegijima "Gospodarstvo Hrvatske", "Institucije i politike zapošljavanja", "Klasteri i konkurentnost", "Makroekonomija", "Primijenjena makroekonomija", Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj.
2014 - 2019:   Redoviti profesor na kolegijima „Gospodarstvo Hrvatske“, „Klasteri i konkurentnost“, „Politike zapošljavanja“, Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj, Ekonomski fakultet - Zagreb.
2010 - 2014:   Izvanredni profesor na kolegijima „Gospodarstvo Hrvatske“, "Ekonomika obrazovanja", „Klasteri i konkurentnost“, "Makroekonomija", „Politike zapošljavanja“, Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj, Ekonomski fakultet - Zagreb.
2008-2010:     Docent na kolegijima "Ekonomika obrazovanja", "Osnove gospodarstva Hrvatske" i "Makroekonomija", Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj, Ekonomski fakultet - Zagreb.
2006-:            Docent na kolegijima "Gospodarstvo Hrvatske", “Makroekonomija” i “Ekonomska politika”, Katedra za makroekonomiju i razvoj, Ekonomski fakultet – Zagreb
2006-:            Istraživač na projektu MZOS, Analiza učinkovitosti gospodarskog rasta – 067-0671447-2494 (voditelj projekta prof. dr. Ivo Družić)
2006-:            Istraživač na projektu MZOS, Transnacionalne migracije - izazovi hrvatskom društvu – 076-0762385-2378 (voditelj projekta prof. Saša Božić)
2004-2006:     Viši asistent na kolegijima "Gospodarstvo Hrvatske", “Makroekonomija” i “Ekonomska politika”, Katedra za makroekonomiju i razvoj, Ekonomski fakultet - Zagreb
2003-2004:     Asistent na kolegijima “Gospodarstvo Hrvatske” i “Ekonomska politika”, Katedra za makroekonomiju i razvoj, Ekonomski fakultet - Zagreb
2000-2003:     Asistent na kolegijima “Makroekonomija” i “Ekonomska politika”, Katedra za makroekonomiju i razvoj, Ekonomski fakultet - Zagreb
2002-2006:     Znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije, Efikasnost nacionalnog gospodarskog rasta – 067028 (glavni istraživač prof.dr. Ivo Družić) na Katedri za makroekonomiju i razvoj, Ekonomski fakultet - Zagreb.
1998-2001:     Znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije, Teorijski i primijenjeni modeli ekonomske politike – 067999 (glavni istraživač prof.dr. Mato Crkvenac) na Katedri za makroekonomiju i razvoj, Ekonomski fakultet- Zagreb.
1998-2000:     Mlađi asistent na kolegiju “Gospodarstvo Hrvatske”, Katedra za makroekonomiju i razvoj, Ekonomski fakultet - Zagreb
1996-1998:     Demostrator na kolegiju “Makroekonomija”, Katedra za makroekonomiju i razvoj, Sveučilište u Zagrebu
WIENER INSTITUT FÜR INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSVERGLEICHE (WIIW)
Rujan-Listopad 2002:       gost istraživač
Listopad-studeni 2001:     rad na projektu Svjetske banke Global Development Network South East Europe, kao gost istraživač
“MEDIFARM” d.o.o. – Veletrgovina lijekovima Varaždin
Kolovoz 1997:                 Administrativni poslovi
Brokerska kuća “CBB” u Varaždinu
Rujan 1996:                    Administrativni poslovi
Zagrebački međunarodni velesajam
Studeni 1995
 
GOSTUJUĆA PREDAVANJA
Travanj 2019. - Sveučilište u Lisabonu, ISEG (Lisbon School of Economics & Management) – Lisabonska škola ekonomije i manadžmenta; u okviru kolegija “Project Appraisal and Externalities” i seminara “Gender Balance and Inclusion in Research, Innovation and Training”
Travanj 2018. - Sveučilište Balearskih otoka, Pallma de Mallorca, Odjel za primijenjenu ekonomiju
Travanj 2017. - Sveučilište Complutense u Madridu, Fakultet ekonomije i poslovne ekonomije
Svibanj 2016. - Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za upravo
Listopad 2014. - Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za upravo
Svibanj i studeni 2013. – Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za upravo
Svibanj 2012. – Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za upravo
Svibanj 2011. – Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za upravo
Svibanj 2010. – Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za upravo
 
MEĐUNARODNI PROJEKTI
2016-2017 – Hrvatsko-slovenska znanstveno-tehnološka suradnja - Djelovanje javne uprave i proceduralna (de) birokratizacija u smislu razvoja malih i srednjih poduzeća: komparativna analiza Slovenije i Hrvatsk, financirano od strane Ministarstva, znanosti obrazovanja i sporta, Zagreb, Hrvatska
2014 - 2015 - Projekt CERGE-EI Prag, Republika Češka - The Dynamics of Fiscal Policy Transmission Mechanism and the Effect on Economic Growth
2004 – Projekt USAID u suradnji sa Institutom za javne financije, Zagreb, Hrvatska – Konkurentnost hrvatske radne snage
2003 – Projekt Oxford Analityca: Working Time in Candidate Countries: Slovenia Country Report
2001 – Projekt Svjetske banke Global Development Network South East Europe, kao gost istraživač pri WIIW

NAGRADE
2020 – Nagrada „Mijo Mirković“, Ekonomski fakultet - Zagreb
2013 - Nagrada "Mijo Mirković", Ekonomski fakultet - Zagreb
2008 - Nagrada "Mijo Mirković", Ekonomski fakultet - Zagreb
2005 - Godišnja Nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za znanstveno ostvarenje u 2005. godini, Sveučilište u Zagrebu
2005 - Nagrada "Mijo Mirković", Ekonomski fakultet - Zagreb
2004 - "Godišnja nagrada za izvrsnost Rotary kluba Varaždin za 2003. godinu za najbolji doktorat"
1997 - Nagrada dekana Ekonomskog fakulteta - Zagreb
1996 - Nagrada dekana Ekonomskog fakulteta – Zagreb
 
ČLANSTVA
ATINER – Athens Institute for Education and Research, 10671 Athens, Greece
WASET - World Academy of Science, Engineering and Technology member, Connetticut, CT 06878, USA
Društvo Sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu – član Skupštine društva
Hrvatsko društvo ekonomista (HDE)
Hrvatsko akademski poslovni klub (HAPK)
 
STIPENDIJE
2019. - Program Erasmus+ u ak. god. 2018./2019. - Sveučilište u Lisabonu, ISEG (Lisbon School of Economics & Management) – Lisabonska škola ekonomije i manadžmenta, Lisabon, Portugal
2018. - Program Erasmus+ u ak. god. 2017./2018. - Sveučilište Balearskih otoka, Odjel za primijenjenu ekonomiju, Palma, Španjolska
2017. - Program Erasmus+ u ak. god. 2016./2017. – Sveučilište Complutense u Madridu, Madrid, Španjolska
2016. - CEEPUS - CPMNr: CIII-SI-0215-09-1516-M-89258 - Sveučilište u Ljubljani
2014 - Program ERASMUS+ u ak. god. 2014./2015. - Sveučilište u Ljubljani
2013 - Program ERASMUS u ak. god. 2012./2013. i 2013./2014. – Sveučilište u Ljubljani
2012 - Program ERASMUS u ak. god. 2011./2012. – Sveučilište u Ljubljani
2011 - Program ERASMUS u ak. god. 2010./2012. – Sveučilište u Ljubljani
2010 – Bilateralna akademska razmjena sa Sveučilištem u Ljubljani
2001. i 2002. godini – Ernst Mach Scholarhip, Austrijsko ministarstvo znanosti
2000 – Indijsko Ministarstvo znanosti i tehnologije
1997-1998 – Open Society Croatia
1995–1997 - Stipendija Varaždinske županije

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI
Funkcije
2020 – Pročelnica katedre za makroekonomiju i gospodarski razvoj
2020 - Članica Odbora za specijalističke poslijediplomske studije
2020 - Članica Fakultetskog vijeća EFZG
2018 – Članica Radne skupine za praćenje provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Vlada RH
2018 – 2020 Članica Odbora za specijalističke poslijediplomske studije i Odbora za sveučilišnu nastavnu literaturu
2018 – 2020 Članica Fakultetskog vijeća EFZG
2017 - Članica Stručnog vijeća interdisciplinarnog specijalističkog poslijediplomskog studija „Upravljanje ljudski potencijalima“ na Sveučilištu u Zagrebu.
2016 - voditeljica preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomije, diplomskog sveučilišnog studija Ekonomije i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomije
2016 - Predsjednica Odbora za preddiplomski i diplomski studij EFZG
2014 – Predsjednica Odbora za preddiplomski studij EFZG
2014 - Članica Fakultetskog vijeća EFZG
2012 – 2014 Članica Fakultetskog vijeća EFZG
2012 - Članica Odbora za diplomski studij EFZG
2012 – Voditeljica diplomskog studija Ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
2010 – Članica Odbora za preddiplomski studij EFZG
2004-2006 – Članica Fakultetskog vijeća EFZG
Uredništva
2018 - Član uredništva znanstvenog časopisa Central European Public Administration Review, Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za upravo, Ljubljana
2012 - Član uredništva znanstvenog časopisa Poslovna izvrsnost/Business Excellence; Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet i Hrvatski institut za kvalitetu
2012 - Član uredništva znanstvenog časopisa Administration/Uprava; Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za upravo, Ljubljana
2006 - 2013 - Uredništvo Serije članaka u nastajanju (WPS) Ekonomskog fakulteta Zagreb
Znanstveni projekti
2020 – 2024 – suradnica na projektu „Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa“ – uspostavni istraživački projekt, IP-2019-04-4500, financirano od Hrvatske zaklade za znanost
2014 – 2018 - suradnica na projektu „Sustainability of Croatian Economic Policy and Development“ - 7031, financirano od Hrvatske zaklade za znanost
2012 – 2013 - suradnica na projektu „Holistička analiza uloge sindikata u suvremenome društvu“ kojeg financira Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu
2006 – 2013 istraživač na znanstvenom projektu MZOŠ-a "Analiza učinkovitosti gospodarskog rasta" – 067-0671447-2494 (voditelj prof. dr. sc. I. Družić)
2006 - 2012  istraživač na znanstvenom projektu MZOŠ-a „Transnacionalne migracije – izazov Hrvatskoj“ 076-0762385-2378 (voditelj doc. dr. sc. S. Božić)
2002 - suradnik na znanstvenom projektu odobrenom od Ministarstva znanosti i tehnologije RH, Efikasnost nacionalnog gospodarskog rasta – 067028 (glavni istraživač prof.dr. Ivo Družić)
Stručni projekti
2014-2015 - Strategija razvoja Grada Hvara, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagrebu.
2007 – Istraživanje i prijedlozi povećanja djelotvornosti sustava i organizacije poslovanja domova za starije i nemoćne osobe Grada Zagreba, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb.
2008 - Istraživanje i prijedlozi mogućeg povećanja troškovne efikasnosti usluga koje pružaju domovi za starije i nemoćne osobe u vlasništvu Grada Zagreba; Ekonomski fakultet Zagreb.
Prosinac 2002 - lipanj 2004 - projekt USAID "The Competitiveness of Croatia's Human Resources".
Listopad-prosinac 2003 - projekt Oxford Analityca 'Working Time in Candidate Countries: Slovenia Country Report'.
Listopad 2003 - rad na projektu Ministarstva financija 'Razvoj hrvatskog fiskalnog sustava i harmonizacija sa fiskalnim sustavom Europske unije'.
Listopad-studeni 2001 - projekt Svjetske banke 'Global Development Network South East Europe', na Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) u Beču.
Svibanj-listopad 2000 - 'Analiza postojećeg stanja i prijedlog mjera za restrukturiranje poduzeća i unapređenje obrta u cilju povećanja zaposlenosti i gospodarskog razvoja na području Velike Gorice'. Nositelj projekta je bila radna skupina EDAMB-a pri Ekonomskom fakultetu - Zagreb.
Recenzije
2020 - Journal of Contemporary Management Issues – University of Split, Faculty of Economics, Business and Tourism, Split; Ekonomski pregled – Ekonomski institute Zagreb;
2019 - Central European Public Administration Review - University of Ljubljana, Faculty of Administration; ZIREB - Zagreb International Review of Economics & Business – University of Zagreb, Faculty of Economics and Business; Economic Thought and Praxis/Ekonomska misao i praksa; University of Dubrovnik
2018 – Eurasian Journal of Business and Economics (EJBE) - Ala-Too International University, Bishkek Kyrgyzstan; South East European Journal of Economics and Business - School of Economics and Business in Sarajevo; Croatian Economic Survey – Ekonomski institut Zagreb; Journal of the Knowledge Economy – Springer, Springer Nature Switzerland AG; Central European Public Administration Review (CEPAR) - University of Ljubljana, Faculty of Administration
2017 - International Journal of Human Resources Development and Management (IJHRDM) - Inderscience Publishers Ltd, Genève, Switzerland
2016 - International Journal of Public Policy (IJPP), Inderscience Publishers
2015 - Contemporary Social Science; Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education
2014 - Total Quality Management & Business Excellence – Routledge Taylor & Francis Group
2013 - Economic Modelling - The International Journal of Theoretical and Applied Papers on Economic Modelling, ELSEVIER Ltd., The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford, OX5 1GB, United Kingdom
2012 - Migracijske i etničke teme; Institut za migracije i narodnosti (IMIN)/Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb
2012 - Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy
2012 - Radni materijali Ekonomski institut Zagreb (WPS-EI), Ekonomski institut, Zagreb
2011 - Contemporary Economic Policy – A Journal of the Western Economic Association International; Wiley-Blackwell
2010 – Recenzent za časopis The Administration Journal, Fakultet za upravo, Ljubljana – Slovenija; Ekonomska istraživanja, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" Pula
2009 – Recenzent za časopis Privredna kretanja i ekonomska politika, Ekonomski institut – Zagreb
2008 – Recenzent za časopis Ekonomska misao i praksa, Časopis Sveučilišta u Dubrovniku; Ekonomski pregled, Ekonomski institut, Zagreb; Zbornik Ekonomskog fakulteta Zagreb, Ekonomski fakultet – Zagreb
2008 – Recenzent za 4. Međunarodnu konferenciju „An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Entrepreneurship“, 11-14. lipanj, 2008, Cavtat-Dubrovačka rivijera
2007 - Recenzent za časopis Scientific Journals International
2006 - Recenzent za vrednovanje znanstvenih projekata i programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (2006)
2005 - Recenzent za časopis Zagreb International Review of Economics&Business, Ekonomski fakultet-Zagreb
2004 - Recenzent za konferenciju "Business & Economics Society International Conference" (B&ESI) Rhodes, Greece, July 19-22, 2004OSTALE AKTIVNOSTI

DUŽI STUDIJSKI BORAVCI U INOZEMSTVU
Veljača 2003:              istraživanje na Wirtschaftsuniversitätu u Beču kao gost istraživač.
Rujan - listopad 2002:  istraživanje na Wirtschaftsuniversitätu u Beču u okviru doktorskog studija EDAMBA - Ernst Mach Scholarship.
Listopad-studeni 2001: usavršavanje na Wirtschaftsuniversitätu u Beču u okviru doktorskog studija EDAMBA - Ernst Mach Scholarship.
Siječanj – ožujak 2000: INTERNATIONAL PROGRAMME IN BANKING FOR DEVELOPMENT – XV, National Institute of Bank Management - Pune, Indija.
Srpanj – kolovoz 1997: Summer Study Program at the University of Vienna - FINANCIAL MANAGEMENT - Beč, Austrija.

Seminari i ljetne škole:
29 – 31. srpanj 2011 – ECPR Summer School in Methods and Techniques; Refresher Course „Introduction to SPSS“; Sveučilište u Ljubljani; Fakulteta za družbene vede.
1. lipanj – 20. lipanj 2008 - Tečaj iz primijenjene ekonometrije; Ekonomski fakultet – Zagreb, Sveučilište u Zagreb.
17. lipanj – 24. lipanj 2003 – SALZBURG SEMINAR – Session 409, 'Migration, Race and Ethnicity in Europe', Salzburg, Austrija
27. travanj – 11. svibanj 2002 – SUMMER SCHOOL – Fachhochschul – Studiengang Internationale Wirtschaftsbeziehungen i Institut für Donauraum und Mitteleuropa: 'Long term strategies for the Central and Eastern European Candidate countries after their entry to the EU', Eisenstadt, Austrija.
Svibanj, 3-5, 2001 - EDAMBAs Ph.D. Supervisors Workshop, Graduate School of Economics and Business, Zagreb, RH.
Kolovoz 2000 – 2000 SUMMER SCHOOL OF EUROPEAN HISTORICAL ECONOMIC SOCIETY:“Structural Change in Historical Perspective: The Role of Firms” – Lisabon, Portugal.
Rujan 1999 - 1999 SUMMER SCHOOL OF EUROPEAN HISTORICAL ECONOMIC SOCIETY: “Structural Change in Historical Perspective Experiences of Sectors and Industries” –  Lund, Švedska.KATEDARSKI PROJEKTI
Srpanj 2005 - svibanj 2006 - "Regionalni klasteri i novo zapošljavanje u Hrvatskoj" (voditelj prof. dr. Mirjana Dragičević); tema na projektu - Regionalna tržišta rada i novo zapošljavanje u Hrvatskoj, Ekonomski fakultet - Zagreb.
Srpanj-prosinac 2005 - "Analiza međupovezanosti i kauzalnosti između financiranja razvojnih potreba, javnog i vanjskog duga i međunarodnog kretanja kapitala u tranzicijskom okruženju hrvatskog gospodarstva" (voditelj prof. dr. Ivo Družić); tema na projektu - "Makroekonomska analiza maastrichtskih kriterija državnih financija ", Ekonomski fakultet - Zagreb.
Svibanj-prosinac 2004 - "Makroekonomska funkcija (učinci) dvojnog deficita u Hrvatskoj" (voditelj prof. dr. Ivo Družić); tema na projektu - Makroekonomska analiza upravljanja unutarnjim deficitom; Ekonomski fakultet - Zagreb.
Svibanj-prosinac 2004 - "Regionalni klasteri u Hrvatskoj" (voditelj prof. dr. Mirjana Dragičević); tema na projektu - Analiza regionalnog tržišta rada Hrvatske, Ekonomski fakultet - Zagreb.

DODATNE VJEŠTINE
Rad na računalu: Windows NT, SPSS, Internet Utilities
Jezici: engleski i njemački

DODATNI TEČAJEVI
Tečaj njemačkog jezika, “Deutsch in Graz”, Graz, Austria - kolovoz 1995
Tečaj njemačkog jezika, “Deutsch in Graz”, Graz, Austria - rujan 1993
Tečaj njemačkog jezika, “Deutsch in Graz”, Graz, Austria - kolovoz 1992
Tečaj engleskog jezika, Škola stranih jezika, Elisabeth Johnson Organization, Woking, UK – lipanj  – kolovoz 1991

Sportski rezultati: osvojeno II. ekipno mjesto u tenisu za Ekonomski fakultet u Zagrebu – Natjecanje Sveučilišta u Zagrebu – 1995.