Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/1569/22). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
 
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama. U slučaju nekorištenja obrasca, potrebno je naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.
 
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Službenik za informiranje:
 
Paola Markek mag.pol.
pmarkek@net.efzg.hr
Tel: 01/ 2383-248

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

  • pisanim putem na poštansku adresu Fakulteta:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Ekonomski fakultet Zagreb
Trg J.F. Kennedyja 6, 10 000 ZAGREB
 
  • Osobno na:
Urudžbeni ured
Pon – čet : od 12 do 15.00 sati
Petkom od 12 do 14.30 sati
fvalent@efzg.hr
 
  •  putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:
pr@efzg.hr ili pmarkek@net.efzg.hr
  • telefonom na broj: 
01 2383-248

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.
 
Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15, 69/22), Fakultet ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.
 
Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Fakultet će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Godišnja izvješća
- 2016. godina (PDFCSV)
- 2017. godina (PDFCSV)
- 2018. godina (PDFCSV)
- 2019. godina (PDFCSV)
- 2020. godina (PDFCSV)
- 2021. godina (PDFCSV)
- 2022. godina (PDFCSV)